ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.

Η Πειραιώς Real Estate ΑΕ αποτελεί τη βασική συνιστώσα της παρουσίας του Οµίλου στον τοµέα του Real Estate και ηγείται αριθµού άλλων θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία παρέχει όλο το φάσµα των υπηρεσιών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Πειραιώς Real Estate μπορεί να χωριστεί στους παρακάτω τομείς.

Ακίνητα

  • Εκτιμήσεις Ακινήτων
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ακινήτων
  • Διενέργεια Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Ιδιόκτητων Ακινήτων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς
  • Προετοιμασία και Πωλήσεις Ακινήτων
  • Ανάπτυξη Ακινήτων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Διοίκηση – Παρακολούθηση – Εποπτεία Κατασκευής Έργων
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Επενδύσεων σε εταιρείες και κεφάλαια επενδυόμενα σε Ακίνητη Περιουσία
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
  • Έρευνα και Τάσεις Αγοράς