ομιλος τραπεζας πειραιως

Λύσεις για Μεγάλες Επιχειρήσεις


Η Τράπεζα Πειραιώς, με τις τραπεζικές λύσεις που προσφέρει, αποτελεί σημαντικό έρεισμα για μεγάλες επιχειρήσεις που αναδύονται, αναπτύσσονται ή μεγεθύνονται στον ελληνικό χώρο και το εξωτερικό. Θέτουμε στη διάθεσή τους την προηγμένη τραπεζική τεχνογνωσία, τις σταθερές συνεργασίες και την πολύχρονη πείρα μας σε στρατηγικούς κλάδους ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τις ειδικές τραπεζικές ανάγκες, αλλά και την ομαλή ροή της σύνθετης καθημερινότητας της μεγάλης επιχείρησης.

Κλάδοι Εξειδίκευσης

Τεχνογνωσία, πείρα και εξειδικευμένες αναλύσεις σε στρατηγικούς κλάδους
 • Κατασκευές και υποδομές: οδοποιία, λιμάνια, αεροδρόμια κ.ά.
 • Κοινωνικές υποδομές: σχολεία, πυροσβεστικοί σταθμοί κ.ά.
 • Βιομηχανία: χαλυβουργία, βασικά μέταλλα, πετρέλαια, διαχείριση αποβλήτων
 • Ναυτιλία κ.ά.
 • Ενέργεια: φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κ.ά.
 • Τουρισμός: τουριστικές υποδομές, ξενοδοχεία κ.ά.
 • Real estate: εμπορικά και οικιστικά ακίνητα κ.ά.
 • Υγεία: κέντρα υγείας, νοσοκομεία κ.ά.

Υπηρεσίες

Οργάνωση, ανάλυση και υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Χρηματοδοτικά σχήματα για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Αναδιοργάνωση προγραμμάτων δανεισμού επιχειρήσεων
 • Διοργάνωση και αναδοχή χρηματοδοτικών αναγκών μεγάλων έργων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής σε έργα ΣΔΙΤ

Τραπεζικά Προϊόντα

Προηγμένα συστήματα τραπεζικής και διευκόλυνση σύνθετης καθημερινότητας
 • Ειδικοί καταθετικοί λογαριασμοί για σύνθετες επαγγελματικές ανάγκες
 • Εταιρικές κάρτες, εργαλεία και υπηρεσίες καθημερινής τραπεζικής
 • Προϊόντα χρηματοδότησης για μικρά και μεγάλα έργα
 • Επενδυτικά προϊόντα για θεσμικούς επενδυτές
 • Εταιρικά ασφαλιστικά προγράμματα
 • Εξειδικευμένα προϊόντα Treasury