ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Τραπεζικές Λύσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς διευκολύνει τη μικρή επιχείρηση και τον ελεύθερο επαγγελματία στην καθημερινή σχέση του με την τράπεζα με ειδικά τραπεζικά προϊόντα και οικονομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των καθημερινών τραπεζικών εργασιών του.

Λύσεις Διαχείρισης των Διαθεσίμων

 • Λογαριασμοί για τις καθημερινές τραπεζικές εργασίες
 • Επαγγελματικοί λογαριασμοί για την κάλυψη καθημερινών απαιτήσεων: είσπραξη οφειλών, πληρωμές
 • Προθεσμιακές καταθέσεις
 • Επενδυτικά προϊόντα

Χρηματοδοτικές Λύσεις

 • Κεφάλαιο Κίνησης
 • Λύσεις για χρηματοδότηση Επαγγελματικής Στέγης και Εξοπλισμού
 • Χρηματοδοτήσεις σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς Φορείς
 • Χρηματοδοτήσεις Πράσινων Επενδύσεων

Εταιρικές Κάρτες

Για να διευκολύνεται με ασφαλείς τρόπους στις συναλλαγές του:
 • Εταιρικές πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard
 • Εταιρικές χρεωστικές κάρτες Debit

Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες για εμπόρους και αυτοματοποιημένα συστήματα για την είσπραξη οφειλών
 • Πληρωμές και Εμβάσματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Εισαγωγές/Εξαγωγές
 • Εγγυητικές Επιστολές
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για πράσινες επενδύσεις

Ηλεκτρονική Τραπεζική

 • Online διαχείριση των διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου
 • Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες πληρωμών, μαζικών εντολών και μισθοδοσιών
 • Εξειδικευμένοι μηχανισμοί εγκρίσεων συναλλαγών μέσω workflow