ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Λύσεις Factoring

O Όμιλος Πειραιώς προσφέρει στην επιχείρηση τη δυνατότητα της εναλλακτικής χρηματοδότησης μέσω factoring προσφέροντας υψηλού επιπέδου υποστήριξη και υπηρεσίες με αντάλλαγμα το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων της επιχείρησης έναντι των οφειλετών της.

Factoring – Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων

  • Εγχώριο επιχειρηματικό και καταναλωτικό factoring.
  • Διεθνές εισαγωγικό και εξαγωγικό factoring.
  • Παροχή κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις.
  • Αξιολόγηση φερεγγυότητας συνεργασιών.
  • Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.
  • Ασφάλιση συναλλαγών.
  • Πληροφόρηση και Ενημέρωση .