ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Ασφαλιστικές Λύσεις

O Όμιλος Πειραιώς προσφέρει στη μικρή επιχείρηση & στον επαγγελματία, ασφαλιστικές λύσεις για τους εργαζομένους, την επαγγελματική στέγη και τον επαγγελματικό εξοπλισμό της. Στόχος μας είναι η μικρή επιχείρηση να μπορεί να καλύπτει τις επαγγελματικές ασφαλιστικές ανάγκες της ολοκληρωμένα, αξιόπιστα και με χαμηλά ασφάλιστρα.

Διαμεσολάβηση σε Ασφαλιστικές Συμβάσεις

  • Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων.
  • Ασφάλιση επαγγελματικού εξοπλισμού.
  • Ασφάλιση επαγγελματικής στέγης: γραφεία, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Ασφάλιση αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος και άλλες γενικές ασφαλίσεις.
  • Ασφαλίσεις ειδικών κοινωνικών ομάδων, μαθητών, αθλητών.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες γύρω από την ασφάλιση επιχειρήσεων.