ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

O Όμιλος Πειραιώς ενισχύει τη μικρή επιχείρηση με προγράμματα για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της. Οι εξειδικευμένες εταιρείες του Ομίλου Πειραιώς στηρίζουν τη μελέτη, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και περιβαλλοντική αναβάθμιση βιομηχανικών περιοχών και επαγγελματικών ακινήτων μικρών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι η μικρή επιχείρηση να μπορεί να αξιοποιεί λύσεις που εξυπηρετούν λειτουργικά και οικονομικά τη δραστηριότητά της, ενισχύουν την επιχειρηματικότητά της και αναβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον της.

Κατασκευή, Διαχείριση και Λειτουργία Βιομηχανικών Περιοχών

 • Πωλήσεις οικοπέδων.
 • Κατασκευή νέων βιομηχανικών περιοχών.
 • Διοίκηση αναπτυξιακών κατασκευαστικών έργων.
 • Διαχείριση και λειτουργία βιομηχανικών περιοχών.
 • Ύδρευση, αποχέτευση βιολογικός καθαρισμός και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης .
 • Αναπτυξιακά προγράμματα ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος.

Περιβαλλοντική Αναβάθμιση σε Βιομηχανικές Περιοχές

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων (π.χ. φωτοβολταϊκά)
 • Προώθηση επενδύσεων για περιβαλλοντική αναβάθμιση σε βιομηχανικές περιοχές
 • Δημιουργία προτύπου Πράσινων Επιχειρηματικών Πάρκων (Eco-Industrial Parks)
 • Λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος
 • Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών
 • Μονάδες κομποστοποίησης

Επαγγελματικά Ακίνητα

 • Μελέτη και ανάπτυξη ακινήτων
 • Διοίκηση και διαχείριση κατασκευής έργων
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό του ιδιοκτήτη
 • Εκτιμήσεις ακινήτων και διαμεσολαβήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
 • Αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής σε έργα ΣΔΙΤ