ομιλος τραπεζας πειραιως

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Η Τράπεζα Πειραιώς -μητρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς- ιδρύθηκε το 1916, και αποτελεί την κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα με βάση τα μερίδια αγοράς δανείων, και παρουσία δικτύου. Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει πλήρες φάσμα τραπεζικών εργασιών, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και προς ιδιώτες, στην ηλεκτρονική τραπεζική, καθώς και στην κεφαλαιαγορά. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1918.

Το 2000 απορρόφησε τις Τράπεζες Χίου και Μακεδονίας-Θράκης, ενώ το 2003 απορρόφησε την ΕΤΒΑbank. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε τέσσερις σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις, αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση και παρουσία του Ομίλου στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα: τον Ιούλιο 2012 η Τράπεζα απόκτησε το «υγιές» τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας, το Δεκέμβριο 2012 εξαγόρασε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της SocieteGenerale στη Γενική Τράπεζα (99%), και το Μάρτιο του 2013 απέκτησε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της CyprusPopular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. Τον Ιούνιο 2013, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τη Millennium Bank Ελλάδας και τον Απρίλιο 2014 απέκτησε το «υγιές» τμήμα της Πανελλήνιας Τράπεζας.

Τo σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας αριθμεί 780 καταστήματα (778 στην Ελλάδα, 1 στο Λονδίνο και 1 στη Φρανκφούρτη), ενώ απασχολούσε συνολικά περίπου 14.300 άτομα.