ομιλος τραπεζας πειραιως

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕ

Αξιοποιώντας τις στρατηγικές συνεργασίες της με τις ασφαλιστικές εταιρείες ΝΝ Hellas και ERGO AAE, την τεχνογνωσία των στελεχών της, καθώς και του Τομέα Bancassurance της Τράπεζας Πειραιώς, η εταιρεία παρέχει από το 2007, ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πελατών της.

Το αντικείμενο των εργασιών της εστιάζεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων τυποποιημένων προϊόντων Ζωής, Υγείας, Σύνταξης και Retail Γενικών Ασφαλίσεων –αυτοκινήτου, περιουσίας, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος- μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Παράλληλα, φροντίζει για την άριστη εκπαίδευση του προσωπικού του δικτύου καταστημάτων, το σχεδιασμό νέων προϊόντων και τις απαραίτητες ενέργειες επικοινωνίας και προώθησης.