ομιλος τραπεζας πειραιως

Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμεσολάβησης κάθε μορφής ασφαλιστικών συμβάσεων. Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει ως πρωταρχικό σκοπό τόσο την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της Τράπεζας, όσο και την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου. Παράλληλα, στοχεύει στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης του Ομίλου, αναπτύσσοντας συνεργασία με ιδιώτες ή επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα πελατειακή σχέση με τον Όμιλο. Η οργάνωση, η εμπειρία και η συνεργασία με τις κυριότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιτρέπουν στην εταιρεία να εξασφαλίζει πληρότητα καλύψεων, χαμηλά ασφάλιστρα και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.