ομιλος τραπεζας πειραιως

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

2019-2017

Ανάκαμψη της Αγοράς
Νέα Εποχή για την Τράπεζα Πειραιώς

2016-2009

Αντιμετωπίζοντας την Οικονομική Κρίση
2008-2000

Ισχυρή εγχώρια παρουσία, Διεθνής επέκταση
1999-1992

Ανάπτυξη και δημιουργία “κρίσιμης μάζας”
1991-1916

Τα Πρώτα Χρόνια
Ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.
Η Τράπεζα Πειραιώς, ως θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας, περνά υπό κρατικό έλεγχο.
Η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας.
Έτος ίδρυσης της Τράπεζας Πειραιώς.
Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.