ομιλος τραπεζας πειραιως

Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAPs)

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και επιδιώκοντας να διασφαλίσουμε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την υγεία-ευεξία των εργαζομένων μας, παρέχουμε τα Πιστοποιημένα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAPs).

Τα EAPs παρέχουν:

  • 24/7 γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης και ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους
  • Πρόγραμμα διαχείρισης αιφνίδιων και τραυματικών γεγονότων στον εργασιακό χώρο
  • Προγράμματα διαχείρισης του στρες
  • Προγράμματα εντοπισμού και διαχείρισης πρώιμων ενδείξεων επικίνδυνων συμπεριφορών
  • Συμβουλευτική διαχείρισης σταδιοδρομίας για τα παιδιά των εργαζομένων
  • Ενημέρωση σε θέματα πρόληψης ψυχοκοινωνικής υγείας για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους

Διάκριση για τις Υπηρεσίες ΕΑΡ

Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύθηκε στο Διεθνές Συνέδριο του International Employee Assistance Professionals Association (EAPA), στην κατηγορία EAP Quality Award, για την εξαιρετική εφαρμογή των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων, σύμφωνα με τα διεθνή EAPA πρότυπα.