ομιλος τραπεζας πειραιως
Αγαπημένα

Περιβάλλον Εργασίας

Παρέχουμε ένα ασφαλές, σύγχρονο και εργονομικό περιβάλλον εργασίας στους ανθρώπους μας. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους εργαζομένους να εκπαιδεύονται με συστηματικό τρόπο στη διαχείριση καθημερινών θεμάτων ασφάλειας και πρώτων βοηθειών.

Σύγχρονο περιβάλλον


Οι χώροι εργασίας συνδυάζουν την καλαισθησία του σύγχρονου σχεδιασμού με την αποτελεσματική ενσωμάτωση των εργονομικών προδιαγραφών, για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.

Προβλέψεις για την υγεία


Σε κεντρικά κτήρια της διοίκησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν πιστοποιημένα ιατρεία, που στελεχώνονται από γιατρό εργασίας και εξειδικευμένη νοσηλεύτρια.

Επιπρόσθετα, οργανώνουμε για το ανθρώπινο δυναμικό μας εκπαιδευτικά προγράμματα για την προαγωγή της υγείας και ευεξίας (wellness), με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργητική δράση του ανθρώπου και στη διαχείριση της υγείας του.

Η ετοιμότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης είναι εξίσου σημαντικό μέρος της ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο. Για το σκοπό αυτό κάθε χρόνο εκπαιδεύουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας στην ασφαλή εκκένωση κτηρίων σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα στην αίθουσα και μέσω e-Learning.

Εργονομία και Άνεση χρήστη

Αρχές Εργονομίας και άνεση χρήστη

Επιδίωξη της Τράπεζας Πειραιώς είναι η προσαρμογή των μορφολογικών στοιχείων των θέσεων και μέσων εργασίας στα εργονομικά πρότυπα, αλλά και η διαμόρφωση συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η άνετη και αποδοτική εκτέλεση της εργασίας και η υγεία και σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.

Κινητός εξοπλισμός

Τον Ιανουάριο του 2017 παραγγέλθηκαν 2.000 νέα εργονομικά καθίσματα ταμείων, τα οποία θα τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων εντός του έτους (DIN EN 1335-1, 2, 3, DIN 4551, DIN4550 για τα καθίσματα). Tα γραφεία, προϊόντα επώνυμων κατασκευαστών του εσωτερικού και του εξωτερικού, πληρούν τις προδιαγραφές άνεσης και λειτουργικότητας.

Φωτισμός

Στους χώρους εργασίας τόσο ο φυσικός όσο και ο τεχνητός φωτισμός δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας.

Υπολογίζεται το ‘φωτιστικό πηλίκο’, η σχέση δηλαδή εμβαδού χώρου προς εμβαδό παραθύρων, αποφεύγεται κατά το δυνατό η απευθείας πρόσπτωση των ακτινών ηλίου στα μάτια ή στο οπτικό πεδίο για αποφυγή θάμβωσης, τοποθετούνται σκίαστρα ή αντιηλιακές μεμβράνες.

Στα καταστήματα και κτήρια του ομίλου χρησιμοποιούνται φωτιστικά τεχνολογίας led που διαθέτουν πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους - διαπιστευμένους φορείς, (ENEC, CE, ISO και είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα). Δείγματα των φωτιστικών έχουν ελεγχθεί και τεκμηριωθεί από το εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π. ως προς τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά τους, από το εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Π. ως προς την απόδοση και την ασφάλεια τους ως ηλεκτρικές συσκευές, ενώ για κάθε νέα εγκατάσταση φωτισμού εκπονείται μελέτη φωτοτεχνίας. Η επιλογή των φωτιστικών, εκτός από εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλει στην ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος εφόσον τα αντίστοιχα φωτιστικά δεν παράγουν σημαντική θερμότητα, δεν εκλύουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και τοξικά υλικά ή ακτινοβολία.

Κλιματισμός – αερισμός

Σε όλα τα κτήρια και καταστήματα του Ομίλου είναι εγκατεστημένο σύστημα κλιματισμού – αερισμού το οποίο ελέγχει και διατηρεί τη θερμοκρασία, την υγρασία, την κίνηση και την καθαρότητα του αέρα, το επίπεδο θορύβου και τη διαφορική πίεση του χώρου, εντός προκαθορισμένων ορίων για την άνεση και την υγεία των χρηστών. Οι κλιματιστικές μονάδες διαθέτουν πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους - διαπιστευμένους φορείς (Eurovent, CE, ISO) και ο συνολικός σχεδιασμός συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ASHRAE, των ΤΟΤΕΕ και του ΚΕΝΑΚ. Το σύστημα κλιματισμού όπως και ο τεχνητός φωτισμός ελέγχονται τόσο από τους χρήστες με τοπικά χειριστήρια, όσο και κεντρικά μέσω συστήματος BMS.

Θόρυβος

Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του κλιματισμού μελετώνται και κατασκευάζονται με γνώμονα την αποφυγή αεροδυναμικών θορύβων και κραδασμών. Αναφορικά με τις εξωτερικές πήγες θορύβου (μονάδες κλιματισμού, Η/Ζ κτλ) τοποθετούνται όπου απαιτείται αντικραδασμικοί σύνδεσμοι ή εδράσεις για την αποφυγή μετάδοσης κραδασμών και ηχοπαγίδες για την μείωση του θορύβου στα επίπεδα της νομοθεσίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, εκπονούνται μελέτες ακουστικής από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Εργασιακό περιβάλλον

Επιλέγονται κατάλληλα χρώματα και υφές/υλικά στις επιφάνειες των χώρων εργασίας, αλλά και στο σταθερό και κινητό εξοπλισμό (δάπεδα, οροφές, διαχωριστικά κτλ), τόσο για την επίδραση που αυτά έχουν στην ψυχολογία του χρήστη, όσο και λόγω της συσχέτισης τους με τον φωτισμό και τον θόρυβο.