ομιλος τραπεζας πειραιως

Anne Weatherston

Έτος γέννησης: 1956
Υπηκοότητα: Βρετανική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εκλογή στο Δ.Σ. Ιούνιος 2020
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Μέλος Επιτροπής Αποδοχών
Εκτελεστικές θέσεις -
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2020
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές -
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων -
Πρόσφατες αρμοδιότητες -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2015 - 2019 Chief Transformation Officer & CIO
EnergyAustralia
2010 – 2014 Group CIO
Australia & New Zealand Banking Group
2006 - 2009 CIO
Bank of Ireland
2004 - 2006 IT Director
Abbey/Santander
2002 - 2004 Director of UK Business Integration
GDF Suez
1998 – 2002 Director of Business Strategy & Development including Technology.
Student Loans Company
1996 – 1998 Head of European Strategy & Convergence
National Australia Bank
1993 – 1996 Director of Technology
Royal Bank of Scotland
1987 - 1993
Head of Retail Technology/ Programme Director
Supply Chain Re-engineering
Whitbread Plc

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2018 έως σήμερα Archa Neo-Bank, Board member
Advise on startup funding & go to market strategy

2014 έως σήμερα Mint Payments, Board member
Risk & Audit Chair
2011-2014 ANZ India Subsidiary
Chair of the Board
ANZ, Board Appointee

Advisor to: Asian Banking forum; Irish Australian Enterprise Technology Board.
Previous Member of the Technology Committee of the Irish Police Board

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Graduate of Australian Institute of Directors & Chair mentoring programme
Executive Leadership Training, Harvard & London Business School
Government 4-year scheme (UK program) on IT programming
MBA, Strathclyde University Business School
MA on Archaeology, Glasgow University