ομιλος τραπεζας πειραιως

Βασίλειος Κουτεντάκης

Έτος Γέννησης: 1963
Υπηκοότητα: Ελληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκλογή στο Δ.Σ. Μάϊος 2020
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. -
Εκτελεστικές θέσεις Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Distribution Networks
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2004
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου
Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)
Συμβούλιο Εποπτείας & Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΣΕΚ)
Ανώτερη Συμβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας
Επιτροπή Διαχείρισης Πελατειακών Αναγκών
Επιτροπή Ειδικών Θεμάτων
Επιτροπή Λειτουργικού Κινδύνου
Επιτροπή Ψηφιακής Στρατηγικής
Επιτροπή Σχεδιασμού ΙΤ και Ποιότητας Λειτουργίας
Επιτροπή Χορηγιών και Δωρεών
Επιτροπή Διακυβέρνησης Δεδομένων Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα
Επιτροπή Έγκρισης Σκοπιμότητας Έργων
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων

Retail Banking & Distribution Networks
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Distribution Networks (Σεπτέμβριος 2017 μέχρι σήμερα)
Γενικός Διευθυντής – Δίκτυο καταστημάτων Ελλάδος
(Μάιος 2015- Σεπτέμβριος 2017)
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής και Νοτίου Ελλάδος (2012-2014)
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Retail Banking (2007-2012)
Διευθύνων Σύμβουλος – Πειραιώς Κάρτες Α.Ε. (2004-2012)

Πρόσφατες αρμοδιότητες
-

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2003 - 2004 Διευθυντής – Καταναλωτική Πίστη, Citibank S.A. Ελλάδος
1999-2003 Περιφερειακός Διευθυντής – Δίκτυο καταστημάτων, Citibank S.A. Ελλάδος
1996-1998 Manager – Diners Club, Citibank S.A. Ελλάδος
1993-1995 Marketing Manager- White Spirits & Liquers, S&E&A METAXA S.A.
1990-1993 Assistant Product Manager, Procter & Gamble Hellas S.A.

Product Assistant, Procter & Gamble Hellas S.A.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

- -

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

INSEAD, Fontainebleau, France – MBA, 1990
National Technical University of Athens – Diploma in Electrical Engineering, 1987