ομιλος τραπεζας πειραιως

Per Anders Fasth

Έτος γέννησης: 1960
Υπηκοότητα: Σουηδική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ. Εκπρόσωπος ΤΧΣ (Ν.3864/2010)
Εκλογή στο Δ.Σ. Νοέμβριος 2017
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
Μέλος Επιτροπής Αποδοχών
Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού
Εκτελεστικές θέσεις -
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2017
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές -
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων -
Πρόσφατες αρμοδιότητες -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2015 έως 2016 a-connect ag (Στοκχόλμη & Ζυρίχη), Partner, Συν-Επικεφαλής Financial Institutions Practice
2011 έως 2015 QVARTZ AS (Στοκχόλμη & Κοπεγχάγη), Partner, CEO Σουηδίας & Επικεφαλής Financial Institutions Practice
2014 SBAB Bank AB (Στοκχόλμη), CEO (Προσωρινός)
2011 ElectroEngine AB (Σουηδία), CFO (Προσωρινός)
2009 έως 2010 European Resolution Capital Partners Ltd (Στοκχόλμη & Λονδίνο), CEO
1995 έως 2009 Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Ανώτερος Αντιπρόεδρος
Κατείχε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε αρκετούς τομείς Functions (2006-2009), Επικεφαλής Investor Relations & Group Communications (2001-2006), Επικεφαλής γραφείου CEO (2000-2001), Επικεφαλής Strategy & Acquisitions (1999-2000), Αναπληρωτής CEO Private Banking (1995-1999)
1989 έως 1995 McKinsey & Company Inc., Senior Engagement Manager

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Τρέχουσα/Πρόσφατη Μέλος Δ.Σ.:
- Skandiabanken AB (Στοκχόλμη), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων
- Sileo Kapital AB (Goteborg), Πρόεδρος
- ClearOn AB (Στοκχόλμη)
2015 έως 2017 Investerum AB (Στοκχόλμη), Πρόεδρος (2017)
2011 έως 2015 SBAB Bank AB (Στοκχόλμη), Μέλος Δ.Σ.
Μέλος:
- Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Επάρκειας Κεφαλαίων
2014 Swedish Covered Bond Corporation AB (Στοκχόλμη), Μέλος Δ.Σ.
1996 έως 2001 Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
Μέλος Δ.Σ.:
- SEB e-Banking, 2000-2001
- SEB Bolan AB, 1998-1999
- SEB Luxemburg SA, 1996-1998, Αντιπρόεδρος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

IMB - Lausanne, Executive Education, 2000
Stockholm School of Economics - Stockholm, Master of Science, 1983-1986
The Swedish Army Service School - Skovde (Captain, Swedish Army Reserve), 1981-1983