ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Πιστοληπτική ΔιαβάθμισηΟίκος

Μακροπρόθεσμη
Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Βραχυπρόθεσμη
Πιστοληπτική Διαβάθμιση

(Προοπτικές)
Outlook

Τελευταία
Ημ/ νία Έκθεσης

S&P Global

B-

B

Stable

03.07.2018 

Fitch

CCC

C

-

08.10.2018 

Moody's 

Caa2

N-P

Stable

27.02.2018