ομιλος τραπεζας πειραιως

Όλα τα ποσά είναι σε εκατομμύρια €.