ομιλος τραπεζας πειραιως

Παρουσίαση 1ης εβδομάδας Απριλίου

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ (ενίσχυση της εταιρικής κερδοφορίας για το δ’ τρίμηνο του 2011) και την Ευρωζώνη (λήψη απόφασης για έναρξη λειτουργίας του μόνιμου μηχανισμού ESM, ταυτόχρονα με τον προσωρινό μηχανισμό EFSF), καθώς και για τις συνοπτικές εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος, μετοχών, εμπορευμάτων και κρατικών ομολόγων (σταθεροποίηση των αποδόσεων στη Γερμανία και μικρή αύξηση στις ΗΠΑ).