ομιλος τραπεζας πειραιως

Παρουσίαση 1η εβδομάδα Δεκεμβρίου

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ (μεγέθυνση κατά 2,7% του πραγματικού ΑΕΠ του γ’ τριμήνου) και την Ευρωζώνη (σημαντική αύξηση στο υπόλοιπο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, αλλά περαιτέρω επιδείνωση στην αγορά εργασίας), καθώς και για τις συνοπτικές εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος, μετοχών, εμπορευμάτων και κρατικών ομολόγων.