ομιλος τραπεζας πειραιως

Παρουσίαση 1ης εβδομάδας Ιουνίου

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ (χαμηλή ενίσχυση της απασχόλησης και αύξηση του ποσοστού ανεργίας για το Μάιο) και την Ευρωζώνη (κατακόρυφη μείωση της απόκτησης κρατικών ομολόγων από τις τράπεζες και μεγάλη μείωση των καταθέσεων στην Ισπανία για τον Απρίλιο), καθώς και για τις συνοπτικές εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος, μετοχών, εμπορευμάτων και κρατικών ομολόγων (περαιτέρω μείωση των αποδόσεων σε Γερμανία και ΗΠΑ).