ομιλος τραπεζας πειραιως

Παρουσίαση 2η εβδομάδα Ιουλίου

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ (μικρή αύξηση της απασχόλησης τον Ιούνιο) και την Ευρωζώνη (μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου από την ΕΚΤ), καθώς και για τις συνοπτικές εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος, μετοχών, εμπορευμάτων και κρατικών ομολόγων (μικρή μείωση των αποδόσεων σε Γερμανία και ΗΠΑ).