ομιλος τραπεζας πειραιως

Παρουσίαση 4ης εβδομάδας Φεβρουαρίου

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ (ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών των καταναλωτών) και την Ευρωζώνη (σημαντική αύξηση του υπολοίπου των καταθέσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου), καθώς και για τις συνοπτικές εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος, μετοχών, εμπορευμάτων και κρατικών ομολόγων (σταθεροποίηση των αποδόσεων στις ΗΠΑ και τη Γερμανία).