ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Απριλίου


  • Επιτάχυνση εκτιμάμε ότι θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια του 2012 στο ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, με (τριμηνιαίο ετησιοποιημένο) ρυθμό 2,5% εκτιμάμε ότι κινήθηκε η αμερικανική οικονομία κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2012, χαμηλότερα έναντι του 3,0% του δ’ τριμήνου του 2011, ενώ για το σύνολο του 2012 αναμένουμε τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 2,5%, έναντι του 1,7% του 2011. Με (τριμηνιαίο) ρυθμό 0,2% εκτιμάμε ότι συρρικνώθηκε το πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2012, ενώ για το σύνολο του 2012 αναμένουμε τον ετήσιο ρυθμό συρρίκνωσης στο 0,3%, έναντι της μεγέθυνσης κατά 1,5% του 2011.

  • Οι αναδυόμενες οικονομίες γενικότερα παραμένουν υπό την επίδραση της αυστηρότερης νομισματικής πολίτικης του παρελθόντος και ο πληθωρισμός παραμένει σχετικά ψηλά συγκρινόμενος με την πραγματική ανάπτυξη ενώ και η πολιτική αβεβαιότητα εμφανίζεται να αυξάνεται (Κίνα, Ινδία).

  • Παρά τις ανησυχίες του τέλους του 2011 το πρώτο τρίμηνο του 2012 ήταν θετικό, καθώς από την μια πλευρά μια σειρά από οικονομικά στοιχεία, στις ΗΠΑ κυρίως, ήταν θετικά – με ταυτόχρονη διατήρηση της υπέρ-χαλαρής νομισματικής πολίτικης, ενώ παράλληλα τα τριετή δάνεια της ΕΚΤ (LTRO’s) άμβλυναν τις ανησυχίες για μια άμεση επέκταση της κρίσης στη Ευρωζώνη. Κατά το διάστημα αυτό, άλλοι δυνητικοί κίνδυνοι (πέραν της Ευρωζώνης) δεν εκδηλώθηκαν.

  • Οι θετικές αυτές τάσεις του πρώτου τριμήνου δείχνουν να δοκιμάζονται μέσα στο Απρίλιο εξαιτίας μιας απογοήτευσης των στοιχείων στις ΗΠΑ, αναζωπύρωσης των ανησυχιών για την Ευρωζώνη και διατήρησης της αβεβαιότητας για την ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες. Καθώς οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στις διεθνείς αγορές, είναι πράγματι πιθανό να εισέρθουμε σε μια περίοδο ανόδου της μεταβλητότητας με αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές των μετοχικών αγορών και των εμπορευμάτων, αλλά και οριακά θετικές στα ομόλογα. Η βασική αβεβαιότητα όμως εντοπίζεται στο κατά πόσο οι όποιοι κλυδωνισμοί θα ήταν ικανοί να αλλάξουν την ανοδική πορεία των μετοχικών αγορών (όπως αυτή ορίζεται από τα χαμηλά του 2009) οδηγώντας παράλληλα σε ένα ακόμα ανοδικό κύμα ενδυνάμωσης των κρατικών ομολόγων. Δεν θεωρούμε αυτή την εξέλιξη ως το πιο πιθανό σενάριο.