ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Φεβρουαρίου


  • Παρατηρείται μια πολύ σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων στις ΗΠΑ, βελτίωση η οποία εάν συνεχιστεί, θα ήταν δυνατό να επιφέρει όχι μόνο την εδραίωση της οικονομικής ανάκαμψης αλλά, παράλληλα, να σηματοδοτήσει την αρχή της υποχώρησης, πολλών διαρθρωτικών ανησυχιών. Παράλληλα η FED διατηρεί μια υπερ—χαλαρή νομισματική στάση. Σημαντικό κίνδυνο, κυρίως για την ανάκαμψη, αποτελεί η πρόσφατη άνοδος του πετρελαίου καθώς το γεωπολιτικό premium που ενσωματώνεται θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα εξωγενές αρνητικό σοκ.

  • Στις αναδυόμενες χώρες άρχισε να παρατηρείται μια βελτίωση της σχέσης ανάπτυξης-πληθωρισμού αλλά οι οικονομίες παραμένουν υπό την επίδραση της αυστηρότερης νομισματικής πολίτικης του παρελθόντος. Οι πολιτικές υπερβάλλουσας ρευστότητας στις ανεπτυγμένες χώρες είναι πιθανό να συντελέσουν στην δημιουργία περιοριστικών νομισματικών συνθηκών είτε με την ανατίμηση των νομισμάτων των χώρων αυτών είτε με την αναβολή σχεδίων χαλαρότερης νομισματικής πολίτικης.

  • Μετά την Ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, παρά την διατήρηση της αβεβαιότητας σε υψηλά επίπεδα, η μεταβλητότητα έπεσε παράλληλα με τα spreads των περισσότερων περιφερειακών χωρών, ενώ το ευρώ ενισχύθηκε. Οι κινήσεις αυτές εξηγούνται εν μέρει καθώς οι αγορές έχουν συνηθίσει πλέον στον χαοτικό ευρωπαϊκό τρόπο λήψης αποφάσεων. Σημαντικοί κίνδυνοι παραμένουν.

  • Οι αποτιμήσεις, η τάση της κερδοφορίας και οι μακροοικονομικές εξελίξεις συνηγορούν σε μια θετική άποψη για τις μετοχικές αγορές των ΗΠΑ. Οι θετικές οικονομικές εξελίξεις καθιστούν τα κρατικά ομόλογα ακόμα πιο ακριβά. Η τεχνική τους εικόνα όμως παραμένει οριακά θετική.

  • Η ισοτιμία EURUSD παραμένει στην διαδικασία μιας ανοδικής αντίδρασης. Η σχετική κυκλική υπεροχή της οικονομίας των ΗΠΑ αλλά και σημαντικοί εναπομείναντες κίνδυνοι στην κρίση της ΕΖ θα συνηγορούσαν σε περαιτέρω διορθώσεις μεσοπρόθεσμα. Στο στάδιο αυτό η συνολική εικόνα είναι ουδέτερη. Η τιμή του χρυσού παραμένει σε θετική τροχιά αλλά οι αποτιμήσεις του επιδεινώνονται καθώς η αγορά δείχνει να αγνοεί θετικές εξελίξεις στη οικονομία των ΗΠΑ όπως και την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του γεν και του ελβετικού φράγκου.