ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιουνίου

Στις ΗΠΑ η επιβράδυνση του ρυθμού βελτίωσης της αγοράς εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών, οδηγώντας την FED σε περιορισμένη παρέμβαση στην αγορά ομολόγων αλλά και σε υποβάθμιση των προσδοκιών της για την ανάπτυξη. Κάτω από την βασική μας υπόθεση η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει σε τροχιά συντηρήσιμης ανάπτυξης. Στην Ευρωζώνη παρατηρείται ουσιαστική οικονομική επιδείνωση που αρχίζει να πλήττει και την Γερμανία. Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανό να αυξήσει την πιθανότητα επίτευξης τελικά κάποιου είδους συμφωνίας καθώς έτσι αμβλύνονται οι διαφορές μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Αναμένουμε μείωση των επιτοκίων 25-50 μβ μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2013. Οι αναδυόμενες οικονομίες παραμένουν άμεσα συνδεμένες με την πορεία των ανεπτυγμένων, ιδίως σε μια περίοδο απομόχλευσης. Παράλληλα, ο συνδυασμός αδυναμίας περαιτέρω μεταρρυθμίσεων μαζί με την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες θα ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε μια επιμήκυνση της παρούσας φάσης της αβεβαιότητας σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες τουλάχιστο προοπτικές.

Καθώς οι προσδοκίες των αγορών έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη, ύστερα από τις πρόσφατες εξελίξεις (εκλογές στην Ελλάδα - Σύνοδος Κορυφής στην Ευρωζώνη) παρατηρούνται σημάδια σταθεροποίησης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ανοδική αντίδραση των μετοχικών αγορών (κυρίως στις ΗΠΑ), ενώ εκτεθειμένα παραμένουν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Συνολικά όμως τόσο οι μακροοικονομικές όσο και οι πολίτικες συνθήκες δεν θα επέτρεπαν σε μια γενικευμένη καθοδήγηση, χρονικά αλλά και για ένα ευρύτερο φάσμα αξίων, για σημαντική ανάληψη επενδυτικού κινδύνου. Οι υπάρχουσες δυνάμεις της ιδιωτικής από-μόχλευσης και οι ανησυχίες για τον αντίστοιχο κρατικό δανεισμό στις ανεπτυγμένες οικονομίες, αλλά και η Κινεζική επιβράδυνση, δεν προσφέρουν στα παρόντα επίπεδα τιμών ένα ουσιαστικό θεμελιώδες πλεονέκτημα στις ριψοκίνδυνες αξίες (μετοχές, πρώτες ύλες, εταιρικά ομόλογα), ενώ παράλληλα η τεχνική εικόνα των περισσότερων αγορών δεν υποδηλώνει στο στάδιο αυτό κάποια ουσιαστικότερα σημάδια μακροχρόνιας σταθεροποίησης. Από την άλλη πλευρά όμως οι πρόσφατες πιέσεις σε πρώτες ύλες και μετοχές των αναδυομένων χώρων έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της υπερτίμησης των αξίων αυτών, συνηγορώντας πλέον σε μια πιο ουδέτερη εικόνα.