ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Μαρτίου


  • Παραμένουμε σε μια τροχιά θετικών εκπλήξεων & σταθεροποίησης στην οικονομία των ΗΠΑ και κυρίως σε τομείς οι οποίοι είναι περισσότερο συνδεδεμένοι με τις διαρθρωτικές ανησυχίες οι οποίες αναδυθήκαν μετά την κρίση του 2008-2009. Στην Ευρωζώνη τα οικονομικά στοιχεία παραμένουν αδύναμα, ενώ η πρόσφατη μείωση των περιφερειακών spreads δεν θεωρείται διατηρήσιμη χωρίς οικονομική ανάκαμψη. Στην Κίνα παρατηρείται επίσης επιδείνωση των κυκλικών ενδείξεων ενώ η χώρα βρίσκεται προ διαρθρωτικών διλημμάτων.

  • Ο προηγούμενος μήνας χαρακτηρίστηκε από μια «ασυνήθιστη» βελτίωση του επενδυτικού κλίματος κατά την οποία οι τιμές των αξιών στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία προεξόφλησαν τα καλύτερα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο οι αγορές συνέχισαν ακόμα να προεξοφλούν ένα αβέβαιο περιβάλλον.

  • Για τους επόμενους 1-3 μήνες διαγράφεται μια σημαντική πιθανότητα διατήρησης της πρόσφατης τάσης ενσωμάτωσης ενός καλύτερου οικονομικού κλίματος για τις ΗΠΑ , με τις λοιπές αγορές να διατηρούν στάση αναμονής. Βέβαια, η παγκόσμια αβεβαιότητα, εάν συνεχιστεί, αναμένεται ότι σε κάποιο σημείο θα αρχίσει να αποτελεί εμπόδιο στην ανοδική πορεία των τιμών των μετοχών και των αποδόσεων των ομολόγων στις ΗΠΑ, καθώς η ανάκαμψη εκεί δεν θεωρείται μακροπρόθεσμα διατηρήσιμη χωρίς μια σημαντικότερη αναθέρμανση της παγκόσμιας οικονομίας.

  • Η ισοτιμία EURUSD βρίσκεται σε μια ώριμη φάση ανοδικής αντίδρασης στηριζόμενη από την συρρίκνωση των ευρωπαϊκών περιφερειακών spreads αγνοώντας την παράλληλη επιδείνωση των στοιχείων της Ευρωζώνης (ιδιαίτερα της περιφέρειας) και τις θετικές εκπλήξεις στις ΗΠΑ. Η εικόνα αρχίζει και διαγράφεται εκ νέου αρνητική.

  • Η οικονομική επιτάχυνση στις ΗΠΑ παράλληλα με την αβεβαιότητα για τον υπόλοιπο κόσμο (κυρίως την Κίνα) είναι αρνητική για τα εμπορεύματα, καθώς από την μια επικρατεί αβεβαιότητα για την ζήτηση ενώ από την άλλη, η παράλληλη ενδυνάμωση του δολαρίου τα καθιστά ακριβότερα. Συνολικά η εικόνα στα εμπορεύματα παραμένει ουδέτερη αλλά επιδεινούμενη