ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Μαϊου


  • Η οικονομία των ΗΠΑ έχει εισέλθει σε μια περίοδο όπου η πιθανότητα θετικών εκπλήξεων εμφανίζεται σχετικά περιορισμένη. Η διόρθωση της θετικής συνεισφοράς του ασυνήθιστα θερμού χειμώνα, η επιφυλακτικότητα λόγω της κρίσης της Ευρωζώνης αλλά και το ενδεχόμενο ενός μετεκλογικού δημοσιονομικού αδιέξοδου αποτελούν παράγοντες ανησυχίας.

  • Η αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη (ΕΖ) παραμένει σε υψηλά επίπεδα με αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Πέρα από τις συνολικές αρνητικές επιπτώσεις συνεχίζουμε να παρατηρούμε αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της περιφέρειας και του κέντρου. Αναμένουμε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. Πέρα από την κυρίαρχη αρνητική δυναμική (οικονομική και πολιτική) στην παρούσα συγκύρια συνεχίζουμε να παρατηρούμε οριακές θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης οι οποίες στο στάδιο αυτό παραμένουν δευτερεύουσες αλλά θα ήταν δυνατό να έλθουν στο προσκήνιο, ίσως μετά από σημαντικές πιέσεις των αγορών.

  • Με επίκεντρο την Ελλάδα και την Ισπανία, οι διεθνείς αγορές εμφανίζονται σε οριακό σημείο, προσεγγίζοντας σημαντικά επίπεδα, πέρα από τα οποία μια σημαντική άνοδος της μεταβλητότητας θα οδηγούσε σε σημαντικές πιέσεις σε μετοχές και πρώτες ύλες με παράλληλη ενίσχυση του δολαρίου και των κρατικών ομόλογων.

  • Πέρα από την ουδέτερη συνολικά εικόνα των μετοχών στις ΗΠΑ οι διεθνείς μετοχικές αγορές παρουσιάζουν πλέον μια συνολικά αρνητική εικόνα (θεμελιώδη και τεχνική). Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ & Γερμανίας σημειώνουν νέα χαμηλά αλλά η σχέση απόδοσης κινδύνου είναι απαγορευτική ενώ τεχνικά θεωρούνται υπερ-αγορασμένα. Διατηρούμε ουδέτερη άποψη για τα Bunds και αρνητική για τα 10-ετή Treasuries. Αρνητική εξελίσσεται και η εικόνα του πετρελαίου όπως και των περισσοτέρων εμπορευμάτων, ενώ η εικόνα του χρυσού επιδεινώνεται καθώς εμφανίζει μια αυξανόμενη συν-διακύμανση με το EURUSD, το όποιο αναμένεται να παραμένει υπό πίεση καθώς στα παρόντα επίπεδα δεν αποτυπώνεται ούτε η αβεβαιότητα σε σχέση με την συνοχή της ΕΖ, αλλά ούτε και η κυκλική υπέροχη της οικονομίας των ΗΠΑ. Σε ένα ακραίο σενάριο, υπό πίεση ενδέχεται να βρεθεί και η ισοτιμία EURCHF.