ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Νοεμβρίου

  • Η οικονομική δυναμική στις ΗΠΑ παραμένει ήπια θετική. Τα σχετικά υψηλά αποθέματα δυσκολεύουν μια επιτάχυνση στη μεταποίηση, ενώ οι βελτιώσεις στην απασχόληση και τα ακίνητα στηρίζουν τους παρόντες καταναλωτικούς ρυθμούς. Σε σχέση με τον δημοσιονομικό «γκρεμό» θεωρούμε ότι θα αποφευχθεί.
  • Στην Ευρωζώνη η απόκλιση των προσδοκιών που εμπεριέχονται στις αγορές (αισιόδοξες) από τους πρόδρομους δείκτες (απαισιόδοξοι) υποδηλώνουν την πεποίθηση ότι η παρούσα οικονομική επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην αρνητική ψυχολογία ως υποπροϊόν της κρίσης. Εάν και έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στο ευρωπαϊκό μέτωπο, στο στάδιο αυτό ίσως να υποεκτιμώνται οι δυσκολίες εφαρμογής πολλών μέτρων, αλλά και η αρνητική δυναμική των πολιτικών λιτότητας.
  • Η προοπτική επεκτατικής πολιτικής στην Ιαπωνία είναι δυνατό να επιφέρει μια παροδική τόνωση στην οικονομία, ενώ στην Κίνα τα οικονομικά στοιχεία βελτιώνονται οριακά μόνο, με την νέα ηγεσία του ΚΚ να μην έχει ακόμα προβεί, ακόμα, σε ουσιαστικές εξαγγελίες.
  • Είναι πιθανό να εισερχόμαστε σε μια περίοδο σταθερής, ή και πτωτικής μεταβλητότητας, με εξαίρεση κάποια πιθανή, προσωρινή πιθανόν, άνοδο της μεταβλητότητας σε σχέση με τον δημοσιονομικό γκρεμό στις ΗΠΑ προς το τέλος του έτους. Παράλληλα, και στο ευρωπαϊκό μέτωπο είναι πιθανή μια περίοδος σχετικής ηρεμίας καθώς θα πλησιάζουμε προς τις γερμανικές εκλογές. Στο ασιατικό μέτωπο οι εξελίξεις στην Κίνα είναι περισσότερο πιθανό να προκαλέσουν μια θετική έκπληξη από ότι μια αρνητική. Σημαντική είναι η δέσμευση των κεντρικών τραπεζών να συνεχίσουν να προσφέρουν υψηλή ρευστότητα σε μια περίοδο όπου η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει υποτονική αλλά θετική. Η αποτίμηση των παραγόντων αυτόν συνάδει με ένα θετικό περιβάλλον για τις ριψοκίνδυνες αξίες για το μεγαλύτερο μέρος του 2013.
  • Θετικότερη εικόνα παρουσιάζουν οι αμερικανικές και οι ευρωπαϊκές μετοχές, ενώ οι αναδυόμενες (και οι πρώτες ύλες) δεν έχουν ακόμα παρουσιάσει σημάδια σταθεροποίησης. Οι εξελίξεις στην Ασία αποτελούν κίνδυνο για τα ομόλογα των ΗΠΑ, ενώ τα γερμανικά θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη συμπεριφορά. Οι πρόσφατες εξελίξεις δίνουν ανοδική δυναμική στο ευρώ και περιορίζουν (αλλά δεν ακυρώνουν) το μακροχρόνιο περιθώριο πτώσης.