ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Απριλίου


  • Επιτάχυνση εκτιμάμε ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμ. 2013 στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας ΗΠΑ στα 2,5% από 0,4% (τριμηνιαίος ετησιοποιημένος ρυθμός). Για το σύνολο του 2013, ο ετήσιος ρυθμός ενίσχυσης του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάμε ότι θα είναι όμοιος με του 2012 (2,2%). Στις εκτιμήσεις μας αυτές η πιθανότητα μιας θετικής έκπληξης είναι σημαντικότερη από αυτή μιας αρνητικής, κυρίως λόγω της θετικής επίπτωσης από την (αναμενόμενη) περαιτέρω πτώση της τιμής του πετρελαίου και των πρώτων υλών.
  • Βελτίωση εκτιμάμε ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2013, καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε οριακά κατά 0,1% από -0,6% (τριμηνιαίος ρυθμός). Για το σύνολο του 2013, ο ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης εκτιμάμε ότι θα είναι όμοιος με του 2012 (-0,5%). Λόγω της εμμένουσας πολιτικής αβεβαιότητας οι κίνδυνοι στις προβλέψεις αυτές είναι προς τα κάτω.
  • Ο συνδυασμός του αναπροσανατολισμού της οικονομίας της Κίνας με την αύξηση της προσφοράς και το σχετικά δυνατό δολάριο προκαλεί πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου και σε άλλες πρώτες ύλες. Αναμένουμε ότι οι πιέσεις αυτές θα έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα με αποτέλεσμα την βελτίωση της σχέσης ανάπτυξης/πληθωρισμού παγκοσμίως.
  • Στο Ευρωπαϊκό μέτωπο διατηρείται η θετική δυναμική που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2012 με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές αξίες να υποεκτιμούν στα επίπεδα αυτά τους (μειωμένους) κινδύνους συνοχής της Ευρωζώνης. Τάσεις για χαλάρωση των πολιτικών λιτότητας, αν και αρχίζουν να προεξοφλούνται, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν δεδομένης της γερμανικής προεκλογικής περιόδου.
  • Πέρα από την καθαρή αρνητική στάση μας για το πετρέλαιο και τα εμπορεύματα γενικά, η συνολική εικόνα στις υπόλοιπες αγορές παραμένει ουδέτερη. Ξεχωρίζουμε την θετική τεχνική εικόνα των μετοχών των ΗΠΑ και των γερμανικών ομολόγων όπως και την αρνητική των μετοχών των αναδυομένων αγορών.