ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Αυγούστου

Θετική έκπληξη σημειώθηκε στον μεταποιητικό τομέα στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα των νέων παραγγελιών, πωλήσεων και αποθεμάτων συνηγορούν στην διατήρηση των νέων υψηλότερων επίπεδων δραστηριότητας, τα όποια θα μπορούσαν να προοιωνίζουν επιτάχυνση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας στις ΗΠΑ αλλά

Η Ευρωζώνη έχει πιθανόν εισέρθει σε ένα στάδιο ουσιαστικότερης βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων. Έτσι στην μεταποίηση παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος των δεικτών PMI πάνω του 50 που πιθανόν να συνηγορούν σε μια παύση των τάσεων της οικονομικής επιβράδυνσης. Οι κίνδυνοι προσδιορίζονται στο κατά πόσο πιθανά πολίτικα εμπόδια στην διαδικασία ουσιαστικότερης ευρωπαϊκής ενοποίησης θα αποτελέσουν αίτια για ανακοπή της παρατηρούμενης βελτίωσης.

Χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης της ρευστότητας από την FED, λόγω δυνατότερης ανάπτυξης, συνεπάγονται μια σταδιακή μόνο αύξηση των διακυμάνσεων και σταθεροποίηση σε υψηλότερο επίπεδο, η οποία θα συνοδεύεται με προσωρινές μόνο πιέσεις στις ριψοκίνδυνες αξίες. Είναι πιθανό να βρισκόμαστε στην αρχή μιας τέτοιας προσαρμογής, όπου η παράλληλη παρουσία γεωπολιτικών κινδύνων αλλά και μια αναθέρμανση των ευρωπαϊκών αβεβαιοτήτων, ενδέχεται να την καταστήσει εντονότερη. Σε μακροχρόνιο ορίζοντα η παρούσα δυναμική της ανάπτυξης θα οδηγούσε και σε διατήρηση της ανοδικής τάσης των ριψοκίνδυνων αξίων με παράλληλη πίεση κυρίως στα ομόλογα χαμηλότερης διάρκειας. Κίνδυνοι εστιάζονται από μια εξισορρόπηση της τιμής του πετρελαίου (αργού) πάνω από τα $110 η οποία θα αποτελούσε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ, αλλά και από μια υπερβολική αύξηση των μακροχρονίων επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Η έντονη άνοδος των μακροχρονίων αποδόσεων χωρίς την αντίστοιχη άνοδο της κερδοφορίας ή της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος καθιστούν τον S&P500 ακριβό. Παράλληλα, παραμένει σημαντικά υψηλοτέρα σε σχέση με τις συν-διακυμάνσεις του με τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η τεχνική εικόνα όμως παραμένει θετική. Οι μετοχές των αναδυομένων χωρών θεωρούνται σημαντικά φτηνές αλλά παράλληλα παρατηρούμε επιδείνωση της τεχνικής εικόνας. Η συνολική εικόνα των μετοχών επιδεινώνεται σε ουδέτερη με αρνητική προδιάθεση. Τα οικονομικά θεμελιώδη του ευρώ παρουσιάζουν βελτίωση αλλά βασικός κίνδυνος παραμένει από μια διεύρυνση των περιφερικών spreads και την γενικότερη αβεβαιότητα που περιβάλλει το θέμα της βαθύτερης ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οι γεωπολιτικές ανησυχίες έχουν καταστήσει την τιμή του πετρελαίου αδικαιολόγητα υψηλή, η τεχνική του εικόνα παραμένει θετική. Η εικόνα του χρυσού παραμένει αρνητική. Στις ομολογιακές αγορές οι εκδόσεις μακρύτερης διάρκειας στις ΗΠΑ θωρούνται φτηνές σε σχέση με τις χαμηλότερες διάρκειες, ενώ η συνολική εικόνα είναι αρνητική για τα αμερικανικά και ουδέτερη για τα γερμανικά ομόλογα.