ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιανουαρίου


  • Στις ΗΠΑ, υιοθετώντας το σενάριο της επίτευξης της συμφωνίας στο δημοσιονομικό μέτωπο, εκτιμάμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,5% (τριμηνιαίος ετησιοποιημένος ρυθμός) για κάθε τρίμηνο του α’ εξαμήνου του 2013 και στη συνέχεια θα επιταχυνθεί στο 2,5% κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου, οδηγώντας σε επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ για το 2013 στο 1,9% (από το 2,3% του 2012).
  • Στην Ευρωζώνη, υιοθετώντας το σενάριο της σταδιακής μετάβασης προς την κατεύθυνση της ουσιαστικότερης ενοποίησης και συνυπολογίζοντας και τη διαφαινόμενη βελτίωση των πρόδρομων δεικτών, εκτιμάμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα σημειώσει οριακή συρρίκνωση κατά 0,1% (τριμηνιαίος ρυθμός) κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2013 και από τα μέσα του β’ τριμήνου του 2013 και ύστερα θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε ήπιους τριμηνιαίους ρυθμούς μεγέθυνσης, οδηγώντας τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το 2013 στο -0,2%.
  • Στην Ιαπωνία ο συνδυασμός επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και της ανόδου του πληθωριστικού στόχου από την κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια βραχυπρόθεσμη επιτάχυνση της ανάπτυξης πάνω από το παρόν 0,5%. Ο υψηλός λόγος χρέους προς ΑΕΠ (237%) αυξάνει σημαντικά την μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα. Στην Κίνα παρατηρούμε βελτίωση πολλών δεδομένων, αυξάνοντας την πιθανότητα για επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης πάνω από τις συγκλίνουσες προσδοκίες του 8% (για το 2013).
  • Σημειώνουμε βελτίωση στην σχέση απόδοσης-κινδυνου των μετοχών των αναδυομένων αγορών για τις οποίες διατηρούμε τώρα θετική άποψη (οριακά ανώτερη από αυτή των ανεπτυγμένων). Παρατηρούμε απότομη επιδείνωση της τεχνικής εικόνας των γερμανικών ομολόγων όπου η συνολική εικόνα μεταβάλλεται σε καθαρά αρνητική (όπως και των αμερικανικών). Η άνοδος του ευρωπαϊκού εμπορικού πλεονάσματος ενισχύει την θεμελιώδη εικόνα του EURUSD, ενώ και η τεχνική του εικόνα ενισχύεται από ροές που αναζητούν ισχυρό νόμισμα σε αντικατάσταση του καταρρέοντος γεν. Στα παρόντα επίπεδα υπερβάλλει κυκλικές συγκρίσεις με τις ΗΠΑ, αλλά και την δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συνολική άποψη παραμένει ουδέτερη στο στάδιο αυτό.