ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιουλίου


Εκτιμάμε ότι κατά τη διάρκεια του β’ τριμ. 2013 το πραγματικό ΑΕΠ στις ΗΠΑ μεγεθύνθηκε κατά 0,9% (τριμηνιαίος ετησιοποιημένος ρυθμός), έναντι του 1,8% του α’ τριμ. του 2013. Για το σύνολο του 2013, εκτιμάμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός θα διαμορφωθεί στο 1,8%, έναντι του 2,2% του 2012. Προς το τέλος του 2013 και για το 2014 αναμένουμε σημαντική επιτάχυνση κυρίως λόγω μια θετικής έκπληξης στην κατανάλωση.

Εκτιμάμε ότι κατά τη διάρκεια του β’ τριμ. του 2013 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στην Ευρωζώνη, συρρικνώθηκε οριακά κατά 0,1% (τριμηνιαίος ρυθμός), έναντι του -0,3% του δ’ τριμήνου του 2012. Για το σύνολο του 2013, εκτιμάμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 0,7%, εμφανίζοντας επιδείνωση έναντι του -0,6% του 2012. Παρά την βελτίωση πολλών προδρόμων δεικτών, σημαντικοί κίνδυνοι παραμένουν στο πολιτικό - θεσμικό πλαίσιο.

Επιτάχυνση εκτιμάμε ότι θα σημειωθεί στο ρυθμό ανάπτυξης της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του 2013 στο 2,2%, έναντι του 1,9% του 2012. Παράλληλα, ο πληθωρισμός εκτιμάμε ότι θα ενισχυθεί περίπου στο 0,7% στα τέλη του 2013, ενώ είναι αρκετά πιθανόν να υπερβεί το στόχο του 2,0% στα τέλη του 2014. Για τα επόμενα έτη, η κινεζική οικονομία αναμένεται να μεγεθύνεται με ρυθμό 7,0% - 7,5%, χαμηλότερος, της πρόσφατης εμπειρίας.

Παραμένουμε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα χαμηλής μεταβλητότητας σε αναμονή παραγόντων που θα συνηγόρησαν σε ένα πιο ευμετάβλητο περιβάλλον. Πέρα από το μέτωπο της ευρωπαϊκής κρίσης όπου η άνοδος αυτή θα μπορούσε να είναι απότομη (μετά τις γερμανικές εκλογές), στις ΗΠΑ μια επιβράδυνση των αγορών των ομολόγων από την FED, σε συνδυασμό με μια βελτίωση των οικονομικών δεδομένων θα οδηγούσε σε μια σταδιακή μόνο αύξηση της μεταβλητότητας σε πιο λογικά επίπεδα. Στο βαθμό που οι προσδοκίες μας για θετική έκπληξη στο μακροοικονομικό επίπεδο επαληθευτεί, η άνοδος αυτή δεν θα επηρεάσει τελικά αρνητικά την ανοδική τάση των μετοχικών αγορών.

Πέρα από την καθαρή αρνητική στάση μας για το χρυσό η συνολική εικόνα στις υπόλοιπες αγορές παραμένει ουδέτερη. Ξεχωρίζουμε την σημαντική βελτίωση στην συνολική εικόνα των μετοχών των αναδυόμενων αγορών (με έμφαση στην θεμελιώδη-ποσοτική) ενώ παράλληλα παρατηρούμε ότι τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα αρχίζουν και εμφανίζονται φτηνά σε σχέση με τα διετή και την εφαρμοζόμενη νομισματική πολιτική. Θετική εμφανίζεται η τεχνική εικόνα του S&P500, του EURUSD και του πετρελαίου.