ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιουνίου


Στις ΗΠΑ σχετικά αρνητικές παραμένουν οι ενδείξεις από την μεταποίηση λόγω της επιδείνωσης των λόγων νέων παραγγελιών και πωλήσεων στην μεταποίηση αλλά και στην ευρύτερη οικονομία. Οι ενδείξεις από την κατανάλωση και την αγορά ακινήτων παραμένουν θετικές. Στην Ευρωζώνη το καθεστώς των οριακών βελτιώσεων μέσα σε μια αρνητική ακόμα τάση παραμένει, ενώ και οι εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΖ παραμένουν σταδιακές και ανεπαρκείς. Στην Κίνα η Κεντρική Τράπεζα, στην προσπάθεια της να στρέψει τη ρευστότητα από το «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα στο παραδοσιακό, προκαλεί έντονη άνοδο του βραχυχρόνιου κόστους χρήματος ενώ η οικονομία συνεχίζει να επιβραδύνεται.

Τον μήνα που πέρασε παρατηρήθηκε μια επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος. Θεωρούμε την αντίδραση των αγορών στις ανακοινώσεις της FED υπερβολική καθώς όποιες βελτιώσεις στην αγορά εργασίας παραμένουν οριακές, ενώ η τάση του πληθωρισμού παραμένει πτωτική. Είναι πιθανό οι αγορές να συγκλίνουν σταδιακά σε ένα υψηλότερο επίπεδο μεταβλητότητας καθώς θα προεξοφλούν μια σταδιακή μείωση της ρευστότητας, χωρίς όμως την δημιουργία μιας ανόδου της μεταβλητότητας με διάρκεια και ένταση η οποία θα προκαλούσε σημαντικότερες πιέσεις.

Στις μετοχικές αγορές παρατηρούμε μια σχετική βελτίωση της θεμελιώδους εικόνας των αναδυόμενων σε σχέση με τις ανεπτυγμένες, αλλά η τεχνική εικόνα των πρώτων παραμένει αρνητική κυρίως λόγω πολλών μη μετρήσιμων παραγόντων (αναταραχές σε βασικές αναδυόμενες οικονομίες). Παράλληλα και οι τιμές των εμπορευμάτων (και ιδίως του χρυσού) εμφανίζονται πλέον πιο δίκαια αποτιμημένες, με εξαίρεση το πετρέλαιο το οποίο πιθανών να ενσωματώνει ένα σημαντικό γεωπολιτικό premium. Στις ομολογιακές αγορές τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας εμφανίζονται πλέον δίκαια προς φτηνά αποτιμημένα σε σχέση με τα ομόλογα χαμηλότερης διάρκειας το όποια παραμένουν πολύ ακριβά σε απόλυτο βαθμό. Το ευρώ, εάν και διατηρεί μια γενικά ουδέτερη εικόνα στο στάδιο αυτό παραμένει εκτεθειμένο τόσο σε μια πιθανή ανάφλεξη της κρίσης στην Ευρωζώνη (όπως και οι λοιπές αγορές) όσο και σε μια (σταδιακή) ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ.