ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Μαρτίου


  • Παρά την πρόσφατη άνοδο της αβεβαιότητας στην Ευρωζώνη (ΕΖ), οι αγορές έχουν οριακά μόνο αντιδράσει, γιατί πιθανόν να είναι εφησυχασμένες από το θεσμικό πλαίσιο ενοποίησης το οποίο έχει πλέον δρομολογηθεί ύστερα από την τριετή κρίση. Το πλαίσιο αυτό όμως, δεν προβλέπει κάλυψη ζημιών του παρελθόντος και με αφορμή την αντιμετώπιση αυτών (Κύπρος), είναι πιθανό να βρισκόμαστε προ μιας περιόδου αυξημένης αβεβαιότητας καθώς μάλλον υποεκτιμούνται στο στάδιο αυτό σημαντικά εμπόδια εφαρμογής των συμφωνηθέντων. Παράλληλα, η διατήρηση του αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου συνεχίζει να προκαλεί οικονομική επιδείνωση στην ΕΖ.
  • Παράλληλα με τις εξελίξεις στην ΕΖ, η πορεία της Κινεζικής οικονομίας αποτελεί έναν άλλο πόλο αβεβαιότητας καθώς τα πρώτα οικονομικά στοιχεία του 2013 ήταν απογοητευτικά οξύνοντας τις ανησυχίες στις αγορές των μετοχών των αναδυομένων οικονομιών και των εμπορευμάτων.
  • Σαν αντιστάθμισμα των παραγόντων αυτών έρχεται ο συνδυασμός των θετικών εκπλήξεων στην οικονομία των ΗΠΑ με την διατήρηση της έντασης της πολιτικής της ποσοτικής χαλάρωσης από την FED. O συνδυασμός αυτός, εάν συνεχιστεί, θα ήταν δυνατό να προκαλέσει υπερθέρμανση των αμερικανικών κυρίως αγορών, καθώς τα στοιχεία στον υπόλοιπο κόσμο δεν δίνουν ακόμα αφορμή για διοχέτευση όποιας υπερβάλλουσας ρευστότητας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η νομισματική πολιτική της FED θα παραμένει ως δυνητικός παράγοντας διακυμάνσεων όχι μόνον όσον άφορα την ρητορική σε σχέση με στρατηγικές εξόδου, αλλά και σε σχέση με τους παράγοντες πίσω από πιθανές αλλαγές στάσης της FED (ανάπτυξη ή πληθωρισμός).
  • Αποτέλεσμα των δυνάμεων αυτών είναι και η μη συμμετρική κίνηση των αγορών, καθώς παρατηρούμε ισχυρή άνοδο των μετοχικών αγορών των ΗΠΑ, ασθενικές μετοχές των αναδυομένων αγορών και εμπορευμάτων, με παράλληλα ισχυρά τα γερμανικά κρατικά ομόλογα. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παρατηρούμε βελτίωση της τεχνικής εικόνας των αμερικανικών μετοχών (με οριακή επιδείνωση της θεμελιώδους), σημαντική βελτίωση της τεχνικής εικόνας των Bunds, οριακή βελτίωση της θεμελιώδους εικόνας του ευρώ και σημαντική υπερτίμηση της τιμής του αργού πετρελαίου.