ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Μαΐου


Σε ένα περιβάλλον ήπιας οικονομικής ανάπτυξης διεθνώς η προσοχή των αγορών έχει στραφεί προσφάτως στις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης των ΗΠΑ, η όποια σε συνδυασμό με αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αποδόσεις των μετοχικών αγορών των ανεπτυγμένων χωρών. Πολλοί από τους μετοχικούς αυτούς δείκτες είναι υπέρ-αγορασμένοι και διαπραγματεύονται σε επίπεδα υψηλοτέρα από αυτά του 2007 (ΗΠΑ).

Καθώς αναδύονται ανησυχίες για απόσυρση της νομισματικής τόνωσης στις ΗΠΑ είναι πιθανή η άνοδος των διακυμάνσεων με αποτέλεσμα πιέσεις στις αγορές αυτές. Αναμένουμε ότι αυτές θα είναι βραχυπρόθεσμες. Η υψηλή και σταδιακά αποκλιμακούμενη ανεργία στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με τον πτωτικό πληθωρισμό αποτελούν ένα ιδανικό μείγμα σε ότι αφορά την διατήρηση υπερ-χαλαρών νομισματικών πολιτικών. Παράλληλα αναμένουμε την δυναμική της κατανάλωσης στις ΗΠΑ να συνεχιστεί με πιθανές ανοδικές εκπλήξεις στην ανάπτυξη. Παράλληλα και οι αποτιμήσεις είναι ευνοϊκότερες του 2007 για τις μετοχικές αγορές.

Στο μέτωπο της Ευρωζώνης το κλίμα παραμένει θετικό καθώς τα οικονομικά στοιχεία, εάν και αρνητικά, παραμένουν σε τροχιά οριακής βελτίωσης, ενώ οι αγορές συνεχίζουν να παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης. Είναι πιθανό οι γερμανικές εκλογές να έχουν επιβάλει ένα διάλειμμα στην συνηθισμένη διαλεκτική με θέμα την διακυβέρνηση της Ευρωζώνης με αποτέλεσμα μια, μερικώς τουλάχιστο, επίπλαστη πτώση των διακυμάνσεων.

Τα οικονομικά στοιχεία στην Κίνα και τις υπόλοιπες αναδυόμενες χώρες παραμένουν ουδέτερα προς αρνητικά καθώς η χώρα προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια αναπτυξιακή τροχιά πάνω από το 7%, ενώ οι αγορές δεν εμφανίζονται να έχουν ακόμα πλήρως ενσωματώσει την εξέλιξη αυτή. Έτσι, παρά το ότι οι αγορές των αναδυόμενων αγορών θεωρούνται φτηνές παρουσιάζουν σχετικά αρνητική τεχνική εικόνα. Ιδιαίτερα αρνητική παραμένει η συνολική εικόνα των εμπορευμάτων και ιδιαίτερα του πετρελαίου.

Οι πρόσφατες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των Treasuries με παράλληλη πτώση των πληθωριστικών προσδοκιών στις ΗΠΑ, προκαλεί άνοδο των πραγματικών αποδόσεων, περιορίζει την, ακόμα σημαντική, υπερτίμηση των ομόλογων, στηρίζει το δολάριο και τις μετοχές, ενώ παράλληλα εντείνει τις πιέσεις στα εμπορεύματα και ιδίως στον χρυσό.