ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Νοεμβρίου

Η πρόσφατη δυναμική της μεταποίησης στις ΗΠΑ είναι πολύ θετική για την οικονομία και  παραπέμπει σε μια σημαντική επιτάχυνση για το 2014. Το 2,6% των προσδοκιών των αναλυτών ίσως αποδειχτεί υψηλό. Τα οικονομικά στοιχεία στην Ευρωζώνη είναι συνεπή με τα αρχικά στάδια μιας πορείας ανάκαμψης και το 2014 αναμένονται θετικοί ρυθμοί με πιθανότητα έκπληξης πάνω από το 1% των προσδοκιών των αναλυτών, εάν δεν παρουσιαστούν κλυδωνισμοί στο θεσμικό / πολιτικό μέτωπο.


Στις ΗΠΑ η διαχείριση της εξόδου από τις στρατηγικές υπερβάλλουσας ρευστότητας παραμένει ένας δυνητικός κίνδυνος καθώς, όσο η οικονομία βελτιώνεται, η τιμή ισορροπίας των αμερικανικών (και διεθνών) επιτοκίων θα ανεβαίνει.


Η Ευρωζώνη παραμένει σε μια τροχιά «θετικής αδράνειας» όπου με αργά αλλά σταθερά βήματα δρομολογούνται οι συνθήκες για μια τραπεζική ένωση και κοινή δημοσιονομική εποπτεία. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το δημιουργούμενο θεσμικό πλαίσιο η Ευρωζώνη παραμένει μια όχι «αρίστη ζώνη νομισματικής ολοκλήρωσης» όπου εθνικοί κλυδωνισμοί αντί να διαχέονται, θα παραμένουν τοπικοί δημιουργώντας φυγόκεντρες δυνάμεις.

 
Ανακοινώσεις στην Κίνα περιγράφουν ένα πολύ θετικό πλαίσιο απελευθέρωσης της οικονομίας. Παραμένουμε σε ένα  στάδιο ανησυχιών για τον αυξανόμενο δανεισμό και τις επιπτώσεις αυτού στο κόστος του χρήματος, αλλά παράλληλα και σε ένα στάδιο σταθεροποίησης των κυκλικών ενδείξεων.


Στις ΗΠΑ η απόκλιση από τις αποτιμήσεις (υπερβολικές προσδοκίες, συσχέτιση με ρευστότητα) συνηγορούν σε μια αρνητική άποψη για τις μετοχές, ενώ θετική παραμένει η άποψη για τις μετοχές των αναδυομένων αγορών. Η αρνητική ακόμα δυναμική στα εμπορεύματα θα συνηγορούσε σε εστίαση σε χώρες εισαγωγής πρώτων υλών (Κίνα, Ινδία). Ένα μέρος της διόρθωσης του πετρελαίου έχει επιτευχτεί και μεσοπρόθεσμα η τεχνική εικόνα εμφανίζεται τώρα θετική (η θεμελιώδης παραμένει αρνητική). Στα κρατικά ομόλογα το μπροστινό μέρος της καμπύλης των ΗΠΑ παραμένει υπερβολικά υπερτιμημένο ενώ οριακά αρνητική είναι η τεχνική εικόνα της αγοράς γενικότερα. Ουδέτερη με αρνητική προδιάθεση είναι η εικόνα των Γερμανικών ομολόγων. Η εικόνα του EURUSD παραμένει ουδέτερη με αρνητική προδιάθεση. Αρνητική παραμένει η άποψη για την τιμή του χρυσού.