ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Οκτωβρίου

Στις ΗΠΑ, εκτιμάμε ότι σημειώθηκε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο γ’ τρίμηνο του 2013 στο 2% (ετησιοποιημένος ρυθμός), έναντι του 2,5% του β’ τριμήνου. Με ανάλογο ρυθμό εκτιμάμε ότι θα συνεχίσει να κινείται η οικονομία έως και το α’ τριμ. του 2014, που αναμένουμε να επιλυθούν πιο αποφασιστικά σε πολιτικό επίπεδο τα θέματα της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού και του ορίου του χρέους, ενώ στη συνέχεια, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί. Για το σύνολο του 2013, εκτιμάμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,6%, εμφανίζοντας σημαντική επιβράδυνση έναντι του 2,8% του 2012, ενώ για το 2014 αναμένουμε επιτάχυνση στο 2,6%.


Στην Ευρωζώνη, εκτιμάμε ότι σημειώθηκε οριακή επιβράδυνση κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2013 στο ρυθμό ανάπτυξης στο 0,2% (τριμηνιαίος ρυθμός), έναντι του 0,3% του β’ τριμήνου. Ρυθμός ανάπτυξης του μεγέθους 0,2% - 0,3% εκτιμάμε ότι είναι διατηρήσιμος έως τα τέλη του 2014. Συνεπώς, για το σύνολο του 2013, εκτιμάμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 0,3%, εμφανίζοντας βελτίωση έναντι του -0,6% του 2012, ενώ για το 2014 αναμένουμε ανάκαμψη στο 1,1%.


Για μια ακόμη φορά, η αυξημένη αβεβαιότητα, η οποία καταπολεμάται με υπερβολική ρευστότητα αποτελεί θετικό παράγοντα για τις ριψοκίνδυνες αξίες. Ο συνδυασμός της αποφυγής δυο εν δυνάμει σημαντικών κινδύνων (tapering & ορίου χρέους) θα μπορούσε να συνηγορήσει στην διατήρηση της υπάρχουσας δυναμικής στις αγορές, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι ο συνδυασμός χαμηλών επιτοκίων και χαμηλής μεταβλητότητας, είναι ιδανικός για την δημιουργία υπερβολών, αλλά διαμορφώνει και ένα γενικότερο περιβάλλον αυξημένου, εν δυνάμει, επενδυτικού κινδύνου. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι μετοχικές αξίες στις ΗΠΑ που παρουσιάζονται πλέον ακριβές, αλλά παράλληλα διατηρείται, ακόμα, η θετική τεχνική εικόνα. Στις αναδυόμενες χώρες η συνολική εικόνα είναι θετική καθώς τόσο τα θεμελιώδη όσο και η τεχνική εικόνα έχουν θετικό πρόσημο. Οι ανησυχίες για την κινεζική ρευστότητα πλήττουν κυρίως τα εμπορεύματα τα οποία παρουσιάζουν αρνητική εικόνα. Στις ομολογιακές αγορές εάν και οι κοντινές λήξεις των αμερικανικών ομολόγων θεωρούνται πολύ ακριβές παραμένουν υπό την προστασία της FED, ενώ περαιτέρω «επιπεδοποίηση» της αμερικανικής καμπύλης είναι πιθανή. Η ισοτιμία EURUSD διατηρεί θετική τεχνική εικόνα, αλλά όχι μόνο αρχίζει να αποκλίνει από τις μέχρι πρότινος σχέσεις της με τις αγορές ομολόγων (Γερμανίας-ΗΠΑ, Γερμανίας- ευρωπαϊκής περιφέρειας) αλλά παραμένει εκτεθειμένη σε μελλοντική αναζωπύρωση του «κινδύνου συνοχής» στην Ευρωζώνη.