ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Αυγούστου

  • Ύστερα από την έντονη συρρίκνωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου (-2,9%, τριμηνιαίος ετησιοποιημένος ρυθμός), εκτιμάμε ότι κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου το πραγματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 3,3%, ενώ για το σύνολο του τρέχοντος έτους έχουμε αναθεωρήσει πτωτικά το ρυθμό ανάπτυξης στο 1,7%. Παράλληλα, η θετική δυναμική στην αγορά εργασίας εκτιμάμε ότι θα συνεχιστεί, οδηγώντας το ποσοστό ανεργίας χαμηλότερα του ορίου του 6,0% έως το τέλος του έτους.
  • Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης (0,2%) του πραγματικού ΑΕΠ του α’ τριμήνου εκτιμάμε ότι θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου. Αξιοσημείωτη επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης ενδεχομένως θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου, λόγω των θετικών συνεπειών που θα προκύψουν από τις προγραμματισμένες ενέργειες της ΕΚΤ για την ενίσχυση της ρευστότητας. Συνεπώς, για το σύνολο του τρέχοντος έτους έχουμε αναθεωρήσει πτωτικά το ρυθμό ανάπτυξης στο 1,1%.
  • Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου ο πληθωρισμός αναμένεται να εξακολουθήσει να παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ενώ κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου εκτιμάμε ότι θα σημειωθεί επιτάχυνση στο 0,9%. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ μειώνεται με πολύ βραδύ ρυθμό και αναμένεται να υποχωρήσει στο 11,3% έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
  • Ο κατάλληλος χρόνος για να σταματήσει η Fed την επανεπένδυση των κεφαλαίων από τα ομόλογα που λήγουν σε νέα ομόλογα φαίνεται να είναι η συνεδρίαση που θα ληφθεί η απόφαση για την πρώτη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου ή η ακριβώς προηγούμενη συνεδρίαση ή η ακριβώς επόμενη συνεδρίαση.
  • Σημαντικό ρόλο θα έχουν εργαλεία όπως οι αντίστροφες πράξεις επαναγοράς (Overnight Reverse Repos, RRP) και το επιτόκιο που ισχύει για τα υπερβάλλοντα αποθεματικά (Excess Reserves, ER) που διατηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στους ισολογισμούς τους. Πιθανώς, θα υιοθετηθεί η καθιέρωση του επιτοκίου για τα RRP να είναι υψηλότερο κατά 20μβ έναντι του επιτοκίου για τα ER.
  • Ο Διοικητής της ΕΚΤ Draghi εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ρευστότητα δύναται να ενισχυθεί έως 1 τρις ευρώ (εκ των οποίων τα 400 δις ευρώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους) από τη διενέργεια των TLTROs, στοχεύοντας στην τόνωση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα (εξαιρώντας τα στεγαστικά δάνεια).
  • Η παραμονή της οικονομίας στη φάση της ανάπτυξης είναι ευνοϊκή για τις μετοχικές αγορές και ελάχιστα υποστηρικτική για τις ομολογιακές αγορές. Η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και το πολύ χαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συντηρήσουν τις θετικές αποδόσεις και στα ομόλογα, καθώς η απόδοση (yield) των ομολόγων θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο (στο 1,05% για το δεκαετές γερμανικό κρατικό ομόλογο έως το τέλος του τρέχοντος έτους). Ο χρηματιστηριακός δείκτης Euro Stoxx εκτιμάμε ότι θα προσεγγίσει τις 3400 μονάδες έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
  • Η επιστροφή της αμερικανικής οικονομίας από τη φάση της επιβράδυνσης στη φάση της ταχύτερης ανάπτυξης δεν είναι ευνοϊκή για τις ομολογιακές αγορές, αλλά υποστηρικτική για τις μετοχικές αγορές. Σε συνδυασμό με τη σταδιακή περικοπή του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης από τη Fed, τη βελτίωση στην αγορά εργασίας και τη σταδιακή επιτάχυνση του πληθωρισμού, οι μετοχικές αποδόσεις εκτιμάμε ότι θα ενισχυθούν, ενώ τα ομόλογα θα σημειώσουν αρνητικές αποδόσεις, καθώς η απόδοση (yield) των ομολόγων θα αυξηθεί (στο 2,90% για το δεκαετές αμερικανικό κρατικό ομόλογο έως το τέλος του τρέχοντος έτους). Ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 εκτιμάμε ότι θα προσεγγίσει τις 2100 μονάδες έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.


Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.