ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Δεκεμβρίου

  • Τα κυκλικά θεμελιώδη της οικονομίας των ΗΠΑ παραμένουν και αναμένεται να παραμείνουν θετικά μέσα στο 2015. Η βασική πηγή οικονομικής αβεβαιότητας συνδέεται με το κατά πόσο η προσπάθεια ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής και η άνοδος του κόστους δανεισμού που θα προκληθεί θα επιδράσει στην μόχλευση που έχει συσσωρευτεί εκ νέου στις αγορές αλλά και στην απομόχλευση που ακόμα διενεργείται στον ιδιωτικό τομέα. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου αναμένεται να είναι καταλυτική. Κυρίως με θετικό τρόπο (αυξάνοντας τις παραγωγικές δυνατότητες και τα πραγματικά εισοδήματα), αλλά και πιθανώς με αρνητικό καθώς δευτερογενώς είναι πιθανή η μελλοντική δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων μέσω της αύξησης της ζήτησης. Παράλληλα, με αφορμή τις πιέσεις στον τομέα της ενέργειας είναι δυνατό να προκληθεί γενικευμένη αύξηση της μεταβλητότητας σε μοχλευμένα κομμάτια των αγορών. Για το 2015, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί στο 2,9%.
  • Τα κυκλικά θεμελιώδη της οικονομίας της Ευρωζώνης είναι αρνητικά αλλά η διατήρηση της οικονομικής δυναμικής των ΗΠΑ, η χαλάρωση της νομισματικής πολίτικης από την ΕΚΤ, η πτώση της τιμής του πετρελαίου και μια πιθανή σταθεροποίηση της ανάπτυξης στον υπόλοιπο κόσμο θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριακή επιτάχυνση. Η βασική πηγή κινδύνων έρχεται από το πολιτικό / θεσμικό πλαίσιο, όπου οι υφιστάμενες κεντρομόλες τάσεις τραπεζικής / οικονομικής ενοποίησης είναι πιθανό να αποδειχτούν ανεπαρκείς και αργές σε σχέση με φυγόκεντρες εξελίξεις στο πολίτικο πεδίο (αβεβαιότητα ευρωπαϊκού προσανατολισμού ανερχόμενων πολίτικων δυνάμεων, διαφορετικές προσεγγίσεις κέντρου-περιφέρειας σε θέματα προϋπολογισμών και νομισματικής πολιτικής). Παράλληλα πέρα από τις θετικές προοπτικές των ΗΠΑ αβεβαιότητα διέπει την πορεία βασικών εμπορικών εταίρων της ΕΕ όπως η Κίνα. Για το 2015, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί στο 1,2%.
  • Συνυπολογίζοντας τον αναιμικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΖ και τη σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου εκτιμάμε ότι θα απαιτηθεί ευρύτερη αύξηση του μεγέθους του ισολογισμού της ΕΚΤ για την επίτευξη του στόχου. Επιπλέον, οι προσδοκίες της αγοράς διαβλέπουν ότι το παρεμβατικό επιτόκιο θα διατηρηθεί υπό του 0,25% έως το τέλος του 2016. Στην περίπτωση που θα απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη του στόχου, ο πρόεδρος Ντράγκι τόνισε ότι για τη λήψη της απόφασης η ομοφωνία είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική. Αυτό το πλαίσιο αν και ευνοϊκό από οικονομική άποψη είναι πιθανό να αποτελέσει αφορμή για αναζωπύρωση των ενδο – ευρωπαϊκών πολιτικών τριβών και αύξηση του ευρωπαϊκού risk-premium.
  • Η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η ενίσχυση του USD και η επιβεβλημένη τάση της ΕΚΤ και της BoJ να επιμείνουν στην πολιτική της χαλάρωσης εκτιμάμε ότι θα επιβραδύνουν την απόφαση για αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου από τη FED προς τα τέλη του 2015, διότι ο δομικός πληθωρισμός (core PCE) δύσκολα θα προσεγγίσει πόσο δε μάλλον θα υπερβεί το 2,0% σε διατηρήσιμη βάση κατά τη διάρκεια του 2015. Επιπλέον, οι προσδοκίες της αγοράς για το παρεμβατικό επιτόκιο είναι αισθητά χαμηλότερες σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της FOMC του Σεπτεμβρίου./span>
  • Μια ισομερής στάθμιση παραγόντων ανάπτυξης/ ρευστότητας θα ήταν συνεπής με μια άνοδο του S&P500 της τάξης του 10%. Τα κρατικά ομόλογα συνεχίζουν να παρουσιάζουν αποδόσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τον οικονομικό κύκλο κυρίως λόγω της διστακτικότητας της FED, της μη διάχυσης της ρευστότητας που η κεντρική τράπεζα προσφέρει, στην ευρύτερη οικονομία, την οικονομική αβεβαιότητα στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και τον κίνδυνο μια απότομης απομόχλευσης. Συνολικά αναμένουμε άνοδο τον δεκάτων αποδόσεων της τάξης των 25-30 μονάδων βάσης.
  • Η οικονομική δυναμική στην Ευρωζώνη παραμένει αρνητική για τις μετοχικές αγορές οι οποίες όμως παρουσιάζουν αποδόσεις υψηλότερες από αυτές που δικαιολογούνται, πιθανόν λόγω της συν-διακύμανσης με τις αγορές των ΗΠΑ αλλά και λόγω προσδοκιών για τις πολιτικές της ΕΚΤ (QE). Μια ισομερής στάθμιση παραγόντων ανάπτυξης/ ρευστότητας θα ήταν συνεπής με μια άνοδο του Eurostoxx 50 της τάξης του 6.5%. Οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων έχουν ήδη υποχωρήσει σημαντικά πέρα από το αναμενόμενο καθώς είναι πιθανό να έχουν ήδη προεξοφλήσει τόσο μια πιο χαλαρή πολίτικη εκ μέρους της EKT αλλά και μια σχεδόν μόνιμη πτώση του πληθωρισμού ή και είσοδο σε αποπληθωριστικό περιβάλλον. Υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία της Ευρωζώνης δεν θα εισέρθει σε τρίτη ύφεση και ότι δεν θα παρατηρηθεί μια εδραίωση αποπληθωριστικών προσδοκιών αναμένουμε μια άνοδο των δεκαετών γερμανικών αποδόσεων κατά 30 μβ.


Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist                                                                                                   
Βασίλης Πατίκης
Head of Global Markets

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.