ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιανουαρίου

  • Στην οικονομία των ΗΠΑ αναμένουμε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξη από 1,9% το 2013 σε 2,9% το 2014. Σύμφωνα με την ανάλυση του οικονομικού κύκλου των ΗΠΑ (σελ. 7), ο πρόδρομος δείκτης ISM Manufacturing παραμένει στη φάση της ανάπτυξης για όγδοο συνεχόμενο μήνα. ενώ σχεδόν όλες οι οικονομικές μεταβλητές βρίσκονται επίσης στο στάδιο της ανάπτυξης. Παρότι σύμφωνα με τις προβλέψεις μας η ανεργία πρόκειται να υποχωρήσει κάτω από το όριο του 6,5% που έχει θέσει η FED ως κατώφλι για την επανεξέταση της νομισματικής πολιτικής, αναμένουμε τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014, ενώ η αγορά τιμολογεί την πρώτη αύξηση των επιτοκίων στα μέσα του 2015 (σελ. 11).
  • Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας η οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχτεί κατά 1,3% το 2014 μετά από συρρίκνωση 0,4% το 2013. Σύμφωνα με την ανάλυση του οικονομικού κύκλου (σελ. 15), τόσο ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς έχει βελτιωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται πολύ κοντά στο να περάσει σε θετικά επίπεδα όσο και ο πρόδρομος δείκτης του οικονομικού κλίματος ο οποίος το Δεκέμβριο του 2013 πέρασε το κατώφλι από τη φάση της ανάκαμψης στη φάση της ανάπτυξης. Ο συνδυασμός ήπιας ανάπτυξης, υψηλής ανεργία και χαμηλού πληθωρισμού (σελ. 18) δημιουργούν ένα οικονομικό περιβάλλον που σχεδόν «επιβάλλει» στην ΕΚΤ τη συνέχιση της πολιτικής εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, τα οποία οι αγορές προβλέπουν ότι θα μεταβληθούν από τα σημερινά τους επίπεδα στα τέλη του 2015 (σελ. 19).
  • Ο συνδυασμός της ανάπτυξης, των χαμηλών επιπέδων συστημικού κινδύνου (σελ. 22) και επιπέδων μεταβλητότητας τόσο στις ομολογιακές (σελ. 23), όσο και στις μετοχικές αγορές (σελ. 24) συνθέτουν ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την καλλιέργεια θετικών επενδυτικών προσδοκιών. Στο ανοδικό τμήμα του οικονομικού κύκλου των ΗΠΑ (σελ. 29) ο S&P500 έχει κατά μέσο όρο μηνιαία πραγματική απόδοση 1,4% (με Sharp Ratio 0.33), ενώ τα κρατικά ομόλογα αρνητική πραγματική απόδοση 9μβ (Sharp Ratio -0,09) και τα εταιρικά ομόλογα μηνιαία μέση πραγματική απόδοση 5μβ με Sharp Ratio 0,03 (σελ. 30). Σύμφωνα με την μακροχρόνια αντιστοίχιση μεταξύ της μέσης μηνιαίας απόδοσης μετοχών και ομολόγων και των φάσεων του οικονομικού κύκλου για την Ευρωζώνη (σελ. 31), η μέση μηνιαία απόδοση του EuroStoxx 50 στη φάση της ανάπτυξης είναι 1,43% (Sharp Ratio 0.25) έναντι απόδοσης -0,15% (Sharp Ratio -0.25) των κρατικών ομολόγων και -0,14% (Sharp Ratio 0.28) των εταιρικών ομολόγων (σελ. 32).

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.