ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιουλίου

  • Η οικονομία των ΗΠΑ κατά τα διάρκεια του Ιουνίου παρατηρούμε ότι πραγματοποίησε επιστροφή στη φάση της ταχύτερης ανάπτυξης του οικονομικού κύκλου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνάδει με τα θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα οποία, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 6,1% ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 288 χιλιάδες θέσεις εργασίας, υπερβαίνοντας τις 200 χιλιάδες για πέμπτο διαδοχικό μήνα. Αξιοσημείωτη ανάκαμψη (3,5%-4,0%) αναμένουμε να σημειωθεί κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, ενώ για το σύνολο του τρέχοντος έτους έχουμε αναθεωρήσει πτωτικά το ρυθμό ανάπτυξης στο 1,8%.
  • Η αρνητική εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του διμήνου Απριλίου – Μαΐου (και της βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία) αυξάνει τους κινδύνους για μόλις οριακή επιτάχυνση του τριμηνιαίου ρυθμού ανάπτυξης, από το 0,2% του α’ τριμήνου στο 0,3% (ή ενδεχομένως παραμονή του στο 0,2%) του β’ τριμήνου, ενώ για το σύνολο του τρέχοντος έτους έχουμε αναθεωρήσει πτωτικά το ρυθμό ανάπτυξης στο 1,1%.
  • Η ΕΚΤ κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της προχώρησε σε επιβεβαίωση της πρόθεσής της για τη διατήρηση του πολύ χαμηλού επιπέδου στα παρεμβατικά επιτόκια για μακρύ χρονικό διάστημα και στις λεπτομέρειες σχετικά με τη διενέργεια των TLTROs (Targeted Long Term Refinancing Operations). Ο Draghi εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ρευστότητα δύναται να ενισχυθεί έως 1 τρις ευρώ (εκ των οποίων τα 400 δις ευρώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους) από τη διενέργεια των TLTROs, ώστε να τονωθεί η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση που ο πληθωρισμός εξακολουθήσει να διαμορφώνεται υπό του 1,0% κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του τρέχοντος έτους, τότε εκτιμάμε ότι η ΕΚΤ θα τολμήσει να προχωρήσει σε ένα είδος ποσοτικής χαλάρωσης (QE). Επιβεβαίωση αυτού, αποτελούν η ομόφωνη απόφαση για τη μελλοντική χρησιμοποίηση «μη συμβατικών μέτρων».
  • Η παραμονή της οικονομίας στη φάση της ανάπτυξης είναι πολύ ευνοϊκή για τις μετοχικές αγορές και ελάχιστα υποστηρικτική για τις ομολογιακές αγορές. Οι μετοχικές αποδόσεις εκτιμάμε ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω σε αξιοσημείωτο βαθμό, ενώ η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και το χαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συντηρήσουν τις θετικές αποδόσεις και στα ομόλογα (σελ. 36 και 41), καθώς η απόδοση (yield) των ομολόγων θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο. Ο χρηματιστηριακός δείκτης Euro Stoxx εκτιμάμε ότι θα προσεγγίσει τις 3400 μονάδες.
  • Η επιστροφή της αμερικανικής οικονομίας από τη φάση της επιβράδυνσης στη φάση της ταχύτερης ανάπτυξης είναι λιγότερο ευνοϊκή για τις ομολογιακές αγορές και πιο υποστηρικτική για τις μετοχικές αγορές. Σε συνδυασμό με τη σταδιακή περικοπή του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης από τη Fed και την πρόσφατη επιτάχυνση του πληθωρισμού, οι μετοχικές αποδόσεις εκτιμάμε ότι θα ενισχυθούν ελαφρώς, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων θα περιοριστούν (σελ. 30 και 35), καθώς η απόδοση (yield) των ομολόγων θα αυξηθεί. Ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 εκτιμάμε ότι θα ξεπεράσει το όριο του 2000 μονάδων και θα προσεγγίσει τις 2050 μονάδες.


Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.