ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιουνίου

  • Η ΕΚΤ κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της προχώρησε σε περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής της, επιστρατεύοντας ταυτόχρονα διάφορα εργαλεία. Αποφασίστηκε η μείωση και των τριών παρεμβατικών επιτοκίων της, θέτοντας σε αρνητικό έδαφος (-0,10%) εκείνο της αποδοχής των καταθέσεων (deposit facility rate). Παράλληλα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ρευστότητας και κατ’ επέκταση των χορηγήσεων των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα, αποφασίστηκε η αναστολή της διαδικασίας «αποστείρωσης» της υπερβάλουσας ρευστότητας που προέκυψε από την αγορά κρατικών ομολόγων (SMP sterilization), καθώς και τη διεξαγωγή ενεργειών (Very Long Term Refinancing Operations) παροχής ρευστότητας με πολύ μακροπρόθεσμη λήξη (το Σεπτέμβριο του 2018). Η συνολική ενίσχυση της ρευστότητας υπολογίζεται σε περίπου 600 δις ευρώ.
  • Η συρρίκνωση (κατά 1%) που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου κρίνεται ως συγκυριακή, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Σχετικά ισχυρή ανάκαμψη (3,5%) αναμένουμε να σημειωθεί κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, ενώ για το σύνολο του τρέχοντος έτους έχουμε αναθεωρήσει πτωτικά το ρυθμό ανάπτυξης στο 2,4% (από 2,8%). Επιπλέον, οι ανησυχητικές γεωστρατηγικές εξελίξεις στο Ιράκ ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σημαντική άνοδο της τιμής του πετρελαίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την προοπτική του ρυθμού ανάπτυξης.
  • Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου (στο 0,2% από το 0,3% του προηγούμενου τριμήνου) οφείλεται στην αρνητική συμβολή που συνδέεται με τη δραστηριότητα του εξωτερικού εμπορίου και στη χαμηλότερη (έναντι των προσδοκιών) ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. Όμως, επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης (στο 0,4%) αναμένουμε να σημειωθεί κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, ενώ για το σύνολο του τρέχοντος έτους έχουμε αναθεωρήσει πτωτικά το ρυθμό ανάπτυξης στο 1,2% (από 1,4%). Βέβαια, οι ανησυχητικές γεωστρατηγικές εξελίξεις στο Ιράκ ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σημαντική άνοδο της τιμής του πετρελαίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την προοπτική του ρυθμού ανάπτυξης και ενισχύοντας την ανοδική προοπτική του πληθωρισμού. 
  • Η νομισματική πολιτική της Fed στρέφεται σταδιακά σε λιγότερο χαλαρή, ενώ καταγράφεται βελτίωση στην αγορά εργασίας και επιτάχυνση του πληθωρισμού. Συνεπώς, αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας συγκυρίας εκτιμάμε ότι τους επόμενους μήνες ο δείκτης S&P500 θα διαμορφωθεί ελαφρώς χαμηλότερα έναντι των 2000 μονάδων (περίπου στις 1980 μονάδες), ενώ η σωρευτική πραγματική απόδοση των κρατικών ομολόγων θα διαμορφωθεί περίπου στο 1,5% και των εταιρικών ομολόγων στο 2,5%.
  • Η οικονομία της Ευρωζώνης εκτιμάμε ότι θα συνεχίσει να διανύει μεγαλύτερη απόσταση εντός της φάσης της ανάπτυξης του οικονομικού κύκλου, καθώς η ΕΚΤ θα προχωρεί σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Συνεπώς, η σωρευτική πραγματική απόδοση στις μετοχές εκτιμάμε ότι θα αυξηθεί σε αξιοσημείωτο βαθμό, καθώς ο δείκτης Euro Stoxx 50 αναμένουμε με βεβαιότητα ότι θα προσεγγίσει τις 3400 μονάδες. Οι περίοδοι οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη παρέχουν σημαντική υποστήριξη στην απόδοση των μετοχών και ελάχιστη υποστήριξη στις αποδόσεις των κρατικών και εταιρικών ομολόγων. Όμως, εφόσον η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής τα οποία προτίθεται να διατηρήσει για σχετικά μακρύ χρονικό διάστημα, τότε τα ομόλογα θα εξακολουθήσουν να σημειώνουν θετική απόδοση, καθώς η απόδοσή τους (yield) θα παραμείνει σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Συνεπώς, η σωρευτική πραγματική απόδοση των κρατικών ομολόγων θα διαμορφωθεί περίπου στο 2,5% και των εταιρικών ομολόγων στο 3,5%.


Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.