ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Μαΐου

  • Βασιζόμενοι στο υπόδειγμα της τρέχουσας συγκυρίας εκτιμούμε ότι στις ΗΠΑ το ΑΕΠ του α’ τριμήνου 2014 θα επιβραδυνθεί στο 1,5% (σε τριμηνιαία ετησιοποιημένη βάση) έναντι 2,6% του δ’ τριμήνου 2013, αλλά θα επιταχυνθεί σημαντικά στο 3,5% το β’ τρίμηνο 2014. Συνολικά για το 2014 από το γενικό μάκρο-υπόδειγμα προβλέπουμε ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 2,9% έναντι 1,9% το 2013, οδηγώντας το ποσοστό ανεργίας στο 5,9%-6,0%.
  • Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη θα επιταχυνθεί τόσο στο τρέχον όσο και στα επόμενα τρίμηνα. Κατά συνέπεια το 2014 θα αποτελέσει έτος οικονομικής ανάκαμψης έναντι συρρίκνωσης που καταγράφηκε το 2013. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενοι στο υπόδειγμα τρέχουσας συγκυρίας εκτιμούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιταχυνθεί κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση (1,1% σε ετήσια) το α’ τρίμηνο του 2014. Επιπρόσθετα, το ΑΕΠ θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική το β’ τρίμηνο όπου αναμένουμε βελτίωση του ΑΕΠ κατά 0,5% (1,5% σε ετήσια βάση). Συνολικά προβλέπουμε ανάπτυξη κατά 1,4% στην Ευρωζώνη το 2014 έναντι ύφεσης -0,4% το 2013, λόγω της αντίστοιχης ανάκαμψης στην κατανάλωση (από το -0,7% στο 0,9%) και των επενδύσεων (από το -2,9% στο 2,5%).
  • Ως σχεδόν βέβαιο κρίνουμε ότι η Fed θα συνεχίσει τη σταδιακή περικοπή του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης και την πλήρη παύση του στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, κρίνεται πιθανή η σταδιακή μείωση της ανανέωσης των λήξεων των τίτλων που έχει εντάξει στον ισολογισμό της η Fed. H απόφαση για την αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου εκτιμάμε ότι θα ληφθεί πιθανότερα κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015.
  • Ως πιθανότερο σενάριο εκτιμάμε τη συνέχιση της δέσμευσης για την παραμονή του παρεμβατικού επιτοκίου σε πολύ χαμηλό επίπεδο για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα, καθώς ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης (υπό του 2,0%) και η διατήρηση του ισχυρού ευρώ (άνω του 1,35 έναντι του USD) διασφαλίζουν με μεγάλη πιθανότητα την παραμονή του πληθωρισμού υπό του 2,0%. Η πιθανότητα για την πραγματοποίηση ποσοτικής χαλάρωσης (QE) εκτιμάμε ότι είναι πολύ μικρή.
  • Ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός σηματοδοτεί τη συνέχιση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής, που σε συνδυασμό με την αναμενόμενη επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης διαμορφώνει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου και για καταγραφή θετικών αποδόσεων. Στην πλειοψηφία των αγορών στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, τόσο οι ονομαστικές αποδόσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου, όσο και οι πραγματικές αποδόσεις (απομονώνοντας την επίδραση του πληθωρισμού) που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου εμφάνισαν σχετικά μικρό μέγεθος.

Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.