ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Νοεμβρίου

  • Με 2,8% (τριμηνιαίο ετησιοποιημένο ρυθμό) εκτιμάμε ότι κινήθηκε η αμερικανική οικονομία κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου, ενώ για το σύνολο του 2014 εκτιμάμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 2,1%. Λόγω κυρίως της μικρότερης δημοσιονομικής προσαρμογής που θα απαιτηθεί για το 2015 και της υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί στο 2,8%.
  • Με 0,1% τριμηνιαίο ρυθμό εκτιμάμε ότι κινήθηκε η οικονομία κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου, ενώ για το σύνολο του 2014 εκτιμάμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 0,8%. Λόγω της πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί από την ΕΚΤ καθ’ ολόκληρη του 2015 ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί στο 1,2%, εφόσον δεν υπάρξει αυξημένος γεωπολιτικός κίνδυνος και συνεχιστούν οι ενέργειες για την περαιτέρω και πληρέστερη ενοποίηση.
  • Συγκρίνοντας την αύξηση του μεγέθους του ισολογισμού μεταξύ της ΕΚΤ (900 δισ. ευρώ) και της FED ($3.6 τρισ.), συμπεραίνουμε ότι η απόφαση της ΕΚΤ πιθανότατα θα αποδειχτεί ανεπαρκής. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται, συνυπολογίζοντας την έντονη διαφορά που υφίσταται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και της ευελιξίας στην αγορά εργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης, καθώς και από το πολύ μικρό ενδιαφέρον που υπήρξε για την άντληση ρευστότητας (μόλις 83 δισ. ευρώ) στην πραγματοποίηση του πρώτου TLTRO (στις 18/9). Επιπλέον, εκτιμάμε ότι θα αναγκαστεί να διατηρήσει το παρεμβατικό επιτόκιό της στο 0%-0,50%% για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα.
  • Η φάση της ανάπτυξης, στην οποία βρίσκεται η αμερικανική οικονομία, αποτελεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις μετοχικές αγορές και επιβαρυντικό για τις αγορές των ομολόγων, ενώ επιμηκύνονται οι προσδοκίες για αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου από τη Fed. Σύμφωνα με αυτήν την παράμετρο, ο δείκτης S&P500 εκτιμάμε ότι θα υπερβεί ξανά τις 2000 μονάδες έως τα τέλη του 2014, ενώ θα συνεχιστεί η ανοδική τάση του κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2015, εφόσον παραμείνουμε στην φάση της επιτάχυνσης και συνεχιστεί η βελτίωση στην αγορά εργασίας. Οι αποδόσεις (yields) των κρατικών και εταιρικών ομολόγων θα αυξηθούν με σχετικά βραδύ ρυθμό (το yield του δεκαετούς κρατικού αμερικανικού ομολόγου εκτιμάμε ότι θα αυξηθεί στο 2,50% έως το τέλος του α’ τριμήνου του 2015). Όμως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ταχύτερης αύξησης των yields και των επιπτώσεων στην ανοδική τάση του δείκτη S&P500 από μια πιο απότομη (έναντι των προσδοκιών) επιστροφή στην κανονικότητα (normalcy) της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της FED.
  • Οι προθέσεις και οι αποφάσεις της ΕΚΤ για την αύξηση του μεγέθους του ισολογισμού της και την τόνωση της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος εκτιμάμε ότι θα αντισταθμίσουν μερικώς τις επιπτώσεις που συνδέονται με τη φάση του οικονομικού κύκλου της επιβράδυνσης και τα αποτελέσματα από τα Stress Tests της ΕΚΤ. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση ο δείκτης Euro Stoxx 50 εκτιμάμε ότι θα υπερβεί τις 3100 μονάδες έως το τέλος του 2014, ενώ θα συνεχιστεί η ανοδική του τάση κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2015, εφόσον δεν υπάρξει αυξημένος γεωπολιτικός κίνδυνος και δεν διαταραχτεί η ανοδική τάση του αμερικανικού δείκτη S&P500. Οι αποδόσεις (yields) των γερμανικών κρατικών ομολόγων έχουν ήδη υποχωρήσει σημαντικά. Έως το τέλος του α’ τριμήνου του 2015, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου εκτιμάμε ότι θα διαμορφώνεται με επίκεντρο το 0,95%. Η ενδεχόμενη διεύρυνση του πλαισίου της ποσοτικής διευκόλυνσης από την ΕΚΤ στην αγορά κρατικών ομολόγων εκτιμάμε ότι δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των γερμανικών yields, αλλά σε μείωση των περιφερειακών spreads.


Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.