ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Οκτωβρίου

  • Για το σύνολο του 2014 εκτιμάμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ θα διαμορφωθεί στο 2,3%, ενώ είναι αρκετά πιθανόν το ποσοστό ανεργίας να παραμείνει μόνιμα υπό του 6,0%-6,1%, ύστερα από τα θετικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου για τη αγορά εργασίας. Λόγω της ενίσχυσης του USD εκτιμάμε ότι είναι αρκετό δύσκολο ο δομικός πληθωρισμός να υπερβεί το 2,0% έως το τέλος του 2014.
  • Οι πρόδρομοι δείκτες στην Ευρωζώνη διαμορφώνονται σε επίπεδα που σηματοδοτούν μηδενική ή οριακό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την πραγματική οικονομική δραστηριότητα του Αυγούστου είναι άκρως αντικρουόμενα: Η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 4% (μηνιαίος ρυθμός) στη Γερμανία, ενώ οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη ενισχύθηκαν κατά 1,3%. Για το σύνολο του 2014 εκτιμάμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 0,8%.
  • Η ΕΚΤ στοχεύει στην αύξηση του μεγέθους του ισολογισμού της στο επίπεδο που ήταν στις αρχές του 2012, δηλαδή κατά 800 – 900 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τωρινό μέγεθος. Προς την πραγματοποίηση τούτου, αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα σχετικά ήπιο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, μέσω της αγοράς ABSs και καλυμμένων ομολογιών έως 1 τρισ. ευρώ, καθώς και την πραγματοποίηση επτά στοχευμένων πράξεων (TLTROs) παροχής μακροπρόθεσμης ρευστότητας (ήδη πραγματοποιήθηκε άλλη μία τον Σεπτέμβριο) για την ενίσχυση της ρευστότητας κατά 450 – 850 δισ. ευρώ.
  • Ύστερα από τη δημοσίευση των θετικών στοιχείων του Σεπτεμβρίου για την αγορά εργασίας, η FED θα παύσει εντελώς το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στην επόμενη συνεδρίασή της στις 29 Οκτωβρίου. Η Επιτροπή διαβεβαιώνει την πρόθεσή της να μην αυξήσει το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο προτού παρέλθει αρκετό χρονικό διάστημα (considerable time) από τη λήξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
  • Λόγω της ακολουθούμενης περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και την BoJ, η αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου από την FED εκτιμάμε ότι θα καθυστερήσει αρκετά, καθώς η ενίσχυση του USD δυσκολεύει την αύξηση του πληθωρισμού στο 2,0%. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προσδοκίες της αγοράς καταδεικνύουν ηπιότερη και βραδύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των μελών της FOMC της FED.
  • Ο δείκτης S&P500 εκτιμάμε ότι θα υπερβεί ξανά τις 2000 μονάδες έως τα τέλη του 2014, ενώ οι αποδόσεις (yields) των κρατικών και εταιρικών ομολόγων θα αυξηθούν με βραδύ ρυθμό (το yield του δεκαετούς κρατικού αμερικανικού ομολόγου εκτιμάμε ότι θα αυξηθεί στο 2,70% έως τα τέλη του 2014).
  • Ο δείκτης Euro Stoxx 50 εκτιμάμε ότι θα υπερβεί τις 3300 μονάδες έως το τέλος του 2014. Οι αποδόσεις (yields) των γερμανικών (αλλά και άλλων χωρών της Ευρωζώνης) κρατικών ομολόγων έχουν ήδη υποχωρήσει σημαντικά. Έως τις αρχές του 2015, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου εκτιμάμε ότι θα διαμορφώνεται με επίκεντρο το 0,95%, αλλά η ενδεχόμενη διεύρυνση του πλαισίου της ποσοτικής διευκόλυνσης από την ΕΚΤ μέσω της αγοράς κρατικών ομολόγων θα ωθήσει στην περαιτέρω μείωση.


Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.