ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Σεπτεμβρίου

  • Ύστερα από τη συρρίκνωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου (-2,1%, τριμηνιαίος ετησιοποιημένος ρυθμός), το πραγματικό ΑΕΠ στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου μεγεθύνθηκε κατά 4,2%. Για το σύνολο του 2014 εκτιμάμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 2,2% ενώ το ποσοστό ανεργίας χαμηλότερα του ορίου του 6,0% έως το τέλος του έτους.
  • Ύστερα από το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης (0,2%) του α’ τριμήνου, ακολούθησε ο μηδενικός ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ του β’ τριμήνου στην Ευρωζώνη, ενώ επίσης χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να εξακολουθήσει να καταγράφεται κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου. Για το σύνολο του 2014 έχουμε αναθεωρήσει πτωτικά το ρυθμό ανάπτυξης στο 0,9%, συνυπολογίζοντας τις θετικές συνέπειες από τα μέτρα που έλαβε η ΕΚΤ, αλλά και τις επιπτώσεις από την κρίση στην Ουκρανία.
  • Η ΕΚΤ προβαίνει στην υιοθέτηση «μη συμβατικών» μέτρων (ποσοτικής διευκόλυνσης), καθώς αποφάσισε να πραγματοποιήσει (ξεκινώντας από τον Οκτώβριο) την αγορά τιτλοποιημένων δανείων (ABSs) και καλυμμένων ομολογιών. Το μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αναμένεται να αυξηθεί, ώστε να ανέλθει (ή ενδεχομένως και να ξεπεράσει) το μέγεθος που είχε διαμορφωθεί στις αρχές του 2012 (περίπου 3 τρισ. ευρώ), έναντι του τωρινού επιπέδου (περίπου 2 δισ. ευρώ). Όμως, ο στόχος του 2,0% είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνον με τη χρησιμοποίηση των εργαλείων της νομισματικής πολιτικής και δίχως την τόνωση της οικονομίας μέσω και της δημοσιονομικής πολιτικής.
  • Στη διαδικασία επιστροφής της FED στο πλαίσιο της «κανονικής» νομισματικής πολιτικής θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία, όπως οι αντίστροφες πράξεις επαναγοράς (Overnight Reverse Repos, RRP) και το επιτόκιο που ισχύει για τα υπερβάλλοντα αποθεματικά (Excess Reserves, ER) που διαθέτουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πιθανώς, να υιοθετηθεί η καθιέρωση του επιτοκίου για τα ER να είναι υψηλότερο κατά 25μβ έναντι του επιτοκίου για τα RRP.
  • Η ενδεχόμενη διεύρυνση του πλαισίου της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ (μέσω της αγοράς κρατικών ομολόγων) και η σταδιακή επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία στηρίζουν τις θετικές αποδόσεις στις μετοχές και στα ομόλογα. Ο χρηματιστηριακός δείκτης Euro Stoxx 50 εκτιμάμε ότι θα υπερβεί τις 3350 μονάδες έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ η απόδοση (yield) των ομολόγων θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο (με επίκεντρο το 0,95% για το δεκαετές γερμανικό κρατικό ομόλογο) έως το τέλος του α’ τριμήνου του 2015.
  • Η ισχυρή δυναμική που εμφανίζει η αμερικανική οικονομία δεν είναι ευνοϊκή για τις ομολογιακές αγορές, αλλά είναι υποστηρικτική για τις μετοχικές αγορές. Η απόδοση (yield) των αμερικανικών ομολόγων εκτιμάμε ότι θα αυξηθεί (στο 2,90% για το δεκαετές αμερικανικό κρατικό ομόλογο έως το τέλος του τρέχοντος έτους), ενώ ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P500 εκτιμάμε ότι θα προσεγγίσει τις 2050 μονάδες έως το τέλος του τρέχοντος έτους.


Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.