ομιλος τραπεζας πειραιως

Ειδικό Θέμα για τις Αποφάσεις / Προβλέψεις της FED

Στη συνεδρίαση της FED στις 17/18 Μαρτίου το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην αλλαγή της διατύπωσης που αφορά τη λεκτική καθοδήγηση που παρέχει η Επιτροπή σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις της. Απαλείφθηκε η φράση ότι η Επιτροπή «θα επιδείξει υπομονή» αναφορικά με την πρώτη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου και αντικαταστάθηκε από τη δήλωση ότι «η Επιτροπή δεν θεωρεί πιθανή την αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του Απριλίου». Επομένως, όλα τα ενδεχόμενα μένουν ανοιχτά από τη μεθεπόμενη συνεδρίαση στις 18 Ιουνίου στην οποία θα παρουσιαστούν και οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Fed για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της FED, η αύξηση των επιτοκίων θα είναι πιο βραδεία καθώς προβλέπεται ότι το παρεμβατικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,50% και 0,75% στο τέλος του 2015, έναντι 1,00% - 1,25% που έδειχναν οι εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου του 2014. Επίσης, αναθεωρήθηκαν πτωτικά ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ και το ποσοστό ανεργίας. Ο μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει στο 2,0% για τον πληθωρισμό και μειώθηκε στο 5,1% (έναντι του 5,4% του Δεκεμβρίου) για το ποσοστό ανεργίας.

Συνεπώς, οι προβλέψεις της FED για το παρεμβατικό επιτόκιο προσέγγισαν εκείνες που έχουν αποτυπωθεί στις αγορές, ενώ διαφαίνεται κάποια διστακτικότητα στην επιστροφή στην «κανονικότητα», που συνάδει με τα πρόσφατα στοιχεία επιβράδυνσης στο ρυθμό μεγέθυνσης της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Βέβαια, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι ο χρόνος αύξησης των επιτοκίων δεν είναι προαποφασισμένος και ότι η απόφαση εξαρτάται από την πορεία επίτευξης των στόχων του πληθωρισμού και της ανεργίας.

        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Global MarketsΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.