ομιλος τραπεζας πειραιως

Ειδικό Θέμα: S&P500, Αποδόμηση Αποδόσεων, Εκτίμηση & Προοπτικές, Εταιρικής Κερδοφορίας και Αποτιμήσεων

  • Παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία αποδόμησης των αποδόσεων ενός μετοχικού δείκτη σε τρεις υποκείμενους παράγοντες: Την μερισματική απόδοση, τον ρυθμό μεταβολής των κερδών ανά μετοχή και τον ρυθμό μεταβολής του λόγου τιμής προς κέρδη.
  • Η μέση διαχρονική μεταβολή των αποδόσεων του S&P500 καθορίζεται ως επί το πλείστων από τις μεταβολές των κερδών των εταιρειών-μελών του μετοχικού δείκτη. Διαχρονικά, το 66% των μέσων αποδόσεων του δείκτη προήλθε από την μέση αύξηση των εταιρικών κερδών, το 30% από την μερισματική απόδοση ενώ μόλις το 4% από την μέση μεταβολή των αποτιμήσεων (μεταβολή λόγου Ρ/Ε). Ωστόσο, η επίδραση του κάθε παράγοντα στις μετοχικές αποδόσεις είναι συνδεδεμένη και με την περίοδο που εξετάζουμε κάθε φορά.
  • Αν και η επίδραση των αποτιμήσεων στην μέση μετοχική απόδοση είναι μηδενική σε πολύ μακροχρόνιους ορίζοντες, οι διακυμάνσεις των αποδόσεων επηρεάζονται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τις μεταβολές στις αποτιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα οι απόλυτες μεταβολές του δείκτη P/E ερμηνεύουν περίπου το 50% της εξέλιξης των αποδόσεων του S&P500 τα τελευταία 44 χρόνια. Το εύρημα αυτό είναι συνεπές με επιστημονικά συμπεράσματα όπου οι προσδοκίες των επενδυτών μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική μεταβλητότητα και αποκλίσεις από τα θεμελιώδη, αλλά μακροχρόνια δεν επηρεάζουν σημαντικά τις μετοχικές αποδόσεις.
  • Χρησιμοποιώντας ξεχωριστά υποδείγματα για να προβλέψουμε τους επιμέρους υποκείμενους παράγοντες εκτιμούμε ένα μέσο επίπεδο του λόγου P/E για τον S&P500 προς το 15 στο τέλος του 2016 και περαιτέρω πτωτική πορεία το 2017 στο 14 πλησιάζοντας προς την δίκαιη τιμή του (κοντά στο 13). Πτωτική τάση συνεπάγεται και για τον μέσο ρυθμό μεταβολής των κερδών ανά μετοχή του δείκτη τα οποία αναμένεται να είναι μόλις κατά 0,66% υψηλότερα το 2016 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το 2017 οι εκτιμήσεις καταλήγουν σε σχεδόν μηδενικό ρυθμό μεταβολής των κερδών.
  • Σύμφωνα πάντα με τα υποδείγματα αυτά, η προβλεπόμενη πορεία του δείκτη S&P500 είναι προς το επίπεδο των 1780 μονάδων στο τέλος του 2016 κινούμενος σε εύρος μεταξύ 1608 και 1962 μονάδων. Αντίστοιχα για το 2017 το επίπεδο του δείκτη αναμένεται να είναι στις 1670 μονάδες με μεταβολές μεταξύ των 1456 και 1910 μονάδων.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.