ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED Μια Αρχή πιο Κοντά σε ένα Τέλος

  • Η Fed με ομόφωνη απόφαση των μελών της αύξησε το παρεμβατικό επιτόκιο κατά 25 μ.β., όπως αναμενόταν, και πλέον αυτό διαμορφώνεται στο εύρος 0,25% - 0,50%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση από το 2006 και την πρώτη αλλαγή επιτοκίων από το 2009. Η απόφαση αυτή στηρίχτηκε στην αξιοσημείωτη βελτίωση της αγοράς εργασίας κατά το τρέχον έτος και στην πρόβλεψη για τη περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας και τη μεσοπρόθεσμη προσέγγιση του πληθωρισμού στο στόχο του 2%. Ωστόσο, η νομισματική πολιτική της Fed θα συνεχίσει να είναι υποστηρικτική και η σύσφιξη της σταδιακή δίνοντας, έμφαση στην παρακολούθηση του πληθωρισμού και των υπολοίπων μακροοικονομικών στοιχείων. Επιπλέον, η Fed θα εξακολουθήσει να επανεπενδύει τα ποσά των ομολόγων που λήγουν στο χαρτοφυλάκιο της διατηρώντας τον ισολογισμό της σταθερό.
  • Η συνολική εντύπωση της ρητορικής της Yellen ήταν ήπια («dovish»), αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις προσδοκίες των αγορών (κυρίως ομολόγων και συναλλάγματος). Το δίλημμα που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η FED σε σχέση με την νομισματική σύσφιξη περιγράφεται, σύμφωνα και με τις δηλώσεις της Yellen, από τις αντίρροπες συνέπειες που έχουν για την πορεία των επιτοκίων οι (δυνατές) κυκλικές ενδείξεις, όπως η χαμηλή ανεργία, με (αδύναμες) εκτιμήσεις για διαρθρωτικά μεγέθη, όπως τα πραγματικά μακροχρόνια επιτόκια ισορροπίας της οικονομίας. Οι «αντιφάσεις» αυτές αναδεικνύονται και από τις αναλύσεις μας. Βασική ανησυχία στο στάδιο αυτό είναι ότι η FED αρχίζει την άνοδο του παρεμβατικού επιτοκίου, ενώ η οικονομία είναι πιθανό να βρίσκεται πιο κοντά στο τέλος αυτού του κύκλου ανάπτυξης.
  • Η πλειοψηφία των πρόδρομων δεικτών σηματοδοτεί επιβράδυνση της οικονομίας, ιδίως των επιχειρηματικών δεικτών ISM, που στην μεταποίηση καταδεικνύουν ύφεση. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας, καθώς και η σημαντική ενίσχυση της ισοτιμίας του USD κατά τη διάρκεια του 2015 δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό την ανάκαμψη του πληθωρισμού κοντά στο στόχο του 2,0%. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι η διαδικασία αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου θα είναι πιο βραδεία (στο 0,75% - 1,00% στο τέλος του 2016) σε σχέση με τις προβλέψεις της FED, οι οποίες εκτιμούν ότι το παρεμβατικό επιτόκιο θα διαμορφώνεται στην περιοχή του 1,25% - 1,50% στο τέλος του 2016. Παράλληλα, η ακολουθούμενη ποσοτική χαλάρωση από ΕΚΤ και BoJ, καθώς και η αυξημένη αβεβαιότητα για την Κίνα συντείνουν στη βραδύτερη διαδικασία αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου από την FED.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.