ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιανουαρίου

  • Τα στοιχεία του Ιανουαρίου για την αμερικανική οικονομία είναι πολύ θετικά, καθώς οι πρόδρομοι δείκτες του καταναλωτή ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2004. Επιπλέον, ο αριθμός των νέων αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος ανεργίας υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, σηματοδοτώντας την περαιτέρω υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας.
  • Η οικονομία της ευρωζώνης βρίσκεται ήδη σε αποπληθωριστικό περιβάλλον, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών του καταναλωτή υποχώρησε στο -0,6% τον Ιανουάριο (-0,2% το Δεκέμβριο), καθιστώντας περισσότερο αναγκαία τη λήψη των μέτρων της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ. Συνυπολογίζοντας το αποτέλεσμα βάσης από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, εκτιμάμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών του καταναλωτή για το 2015 θα διαμορφωθεί στο -0,3%
  • Συγκρίνοντας την αύξηση του μεγέθους του ενεργητικού που πραγματοποίησε η FED έναντι της επικείμενης αύξησης της ΕΚΤ και συνυπολογίζοντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τον αναμενόμενο χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, εκτιμούμε ότι ενδεχομένως να αποδειχτεί ότι η αύξηση της ΕΚΤ είναι ανεπαρκής για την επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού και κατά συνέπεια προβλέπουμε ότι θα παραταθεί.
  • Οι αγορές προεξοφλούν ότι έως το 2017 το παρεμβατικό επιτόκιο θα είναι αισθητά χαμηλότερο σε σύγκριση με τις προβλέψεις της FOMC. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Core PCE υποχωρήσει υπό του 1,0%, τότε εκτιμάμε ότι η πρώτη αύξηση του επιτοκίου (στο 0,50%) θα πραγματοποιηθεί όχι νωρίτερα από το δ’ τρίμηνο του 2015, επαληθεύοντας τις προβλέψεις των αγορών.
  • Πάρα κάποιες οριακές αρνητικές εκπλήξεις στις ΗΠΑ το συνολικό περιβάλλον παραμένει θετικό για τις ριψοκίνδυνες αξίες. Πηγή ανησυχίας παραμένει η απομόχλευση που παρατηρείται στην μετοχική αγορά, η οποία όμως παραμένει σταδιακή. Πάρα τις πρόσφατες ανησυχίες για την κερδοφορία δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας καθώς η πορεία των ενδείξεων στην μεταποίηση, η σχέση νέων παραγγελιών προς αποθέματα, ο πληθωρισμός τιμών παραγωγού αλλά και το θετικό επενδυτικό κλίμα του παρελθόντος, θα συνηγορούσε σε επιτάχυνση αυτής.
  • Η προεξόφληση των πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ δικαιολογεί την σημαντική απόδοση των μετοχών στην παρούσα φάση των αδύναμων θεμελιωδών. Παρά τα σχετικά αδύναμα στοιχεία και στην Ευρωζώνη δεν δικαιολογείται η πρόσφατη πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και πιθανών οι προσδοκίες για το ευρωπαϊκό QE να οδηγούν τις αποδόσεις χαμηλότερα.
  • Θεωρούμε ότι η παρούσα σημαντική πτώση της ισοτιμίας EURUSD δεν δικαιολογείται ούτε από τα θεμελιώδη, ούτε από τις προσδοκίες για την μελλοντική νομισματική πολίτικη της ΕKT σε σχέση με την FED. Πιθανολογείται η παρουσία ενός σημαντικού παράγοντα κινδύνου που μάλλον οφείλεται στην απουσία σημαντικών τάσεων οικονομικής ολοκλήρωσης η οποία μετριάζει το μέγεθος της υπερβολής και αυξάνει την μακροχρόνια αβεβαιότητα.


Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

Head of Global Markets

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.